Lợi nhuận quý 4 giảm, Vietjet vẫn lãi 5.216 tỷ đồng trong năm 2018

Lợi nhuận quý 4 giảm 12% song cả năm 2018 Vietjet vẫn lãi 5.216 tỷ đồng...

Nghiệp vụ "Sale and leaseback" - bán và thuê lại máy bay vẫn chiếm phần lớn trong cơ cấu lợi nhuận của hãng hàng không này.

Bạch Huệ

31/01/2019 23:41

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (mã VJC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2018. Theo đó, cả doanh thu và lợi nhuận của Vietjet đều giảm.

Cụ thể, trong quý, doanh thu của Vietjet đạt 18.543 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế giảm 12% xuống 1.535 tỷ. Đáng chú ý, trong cơ cấu doanh thu của hãng hàng không này, 54% là từ nghiệp vụ "Sale and leaseback" - bán và thuê lại máy bay. 

Theo Vietjet, lợi nhuận giảm là do công ty tính toán lại chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại của năm 2018 trên cơ sở thuế suất thu nhập doanh nghiệp áp dụng từ năm 2019 là 20%.

Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh lên 217 tỷ đồng song chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh lên lần lượt 227 tỷ và 134 tỷ đồng.

Đáng chú ý, việc đầu tư vào PV Oil cũng khiến Vietjet phải trích lập dự phòng 31 tỷ đồng. Theo thông tin từ Tổng giám đốc PV Oil Cao Hoài Dương, Vietjet và HDBank đã đặt vấn đề về việc trở thành cổ đông chiến lược của doanh nghiệp này. Hồi tháng 7/2018, ông Trần Hoài Nam, Phó tổng giám đốc Vietjet được đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị PV Oil.

Luỹ kế năm 2018, Vietjet đạt doanh thu thuần cả năm đạt hơn 52.000 tỷ đồng, tăng 24%, lợi nhuận sau thuế chỉ tăng nhẹ 3% lên 5.216 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2018, quy mô tài sản của VJC tăng 24% lên hơn 39.000 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 58% so đầu năm lên 422 tỷ đồng. Số dư tiền mặt của công ty tính tới 31/12/2018 đạt 7.161 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 37,6%.