Lợi nhuận Sacombank đạt 2.325 tỷ đồng trong 9 tháng

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần đạt 8.512 tỷ, tăng 15%, lợi nhuận trước thuế đạt 2.325 tỷ đồng...

Nguyên Minh

21/10/2020 16:35

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank -STB) cho biết, thu nhập thuần từ lãi của ngân hàng đạt 3.035 tỷ đồng trong quý, tăng nhẹ gần 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong kỳ cũng đạt hơn 1.248 tỷ đồng, tương ứng mức tăng tới 67%. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng tăng mạnh, đóng góp hơn 358,2 tỷ đồng cho nhà băng này. 

Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý 3 đạt 2.184 tỷ, tăng 31% so với quý 3/2019. 

Tuy nhiên, do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng qúy này tăng cao hơn 102%, chiếm 1.287 tỷ đồng đã khiến lợi nhuận trước thuế của Sacombank chỉ còn 897,2 tỷ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần đạt 8.512 tỷ, tăng 15%, lợi nhuận trước thuế đạt 2.325 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong 9 tháng chiếm 2.852 tỷ đồng, tăng 69% so với 9 tháng đầu năm ngoái. 

Năm 2020, STB dự kiến lãi trước thuế hợp nhất đạt 2.573 tỷ đồng. So với mục tiêu này, STB đã đạt 90,3% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng. 

Tổng tài sản của Sacombank tính đến cuối quý 3 ở mức 485.212 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay đã tăng 8,1% trong 9 tháng, đạt 320.214 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tiền gửi của khách hàng tiếp tục tăng, đến cuối quý 3 huy động được 428.953 tỷ đồng, tương đương tăng 7% so với đầu 2020. 

Được biết, trong năm, STB đặt mục tiêu tổng huy động nguồn vốn đạt 457.299 tỷ đồng, mục tiêu dư nợ tín dụng đạt 329.400 tỷ, tăng 11%.