06:00 19/08/2021

Long An tiếp tục được chuyển đổi gần 38ha đất lúa sang đất phi nông nghiệp

Mộc Minh -

Gần 38ha đất trồng lúa trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Long Phụng…

TP. Tân An, tỉnh Long An.
TP. Tân An, tỉnh Long An.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 1077 về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đối với 37,95ha đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An sang đất phi nông nghiệp.

Quyết định được đưa ra dựa trên đề nghị ngày 14/7/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Long Phụng trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan.

UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về quyết định thực hiện dự án và tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật đất đai; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo công khai, minh bạch…

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, cuối tháng 4/2021, Chính phủ đã có quyết định cho phép Long An chuyển đổi 81,6ha đất lúa sang đất phi nông nghiệp. Trong tháng 3/2021, Chính phủ có 2 quyết định cho phép Long An chuyển đổi 91,1ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Như vậy, từ đầu năm 2021 đến nay, tỉnh Long An đã được phép chuyển đổi hơn 211ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.