21:32 10/06/2021

Long An yêu cầu công khai chi tiết thông tin hơn 1.000 dự án

Phan Dương

Định kỳ hàng quý, hàng năm, nhà đầu tư các dự án bất động sản tại tỉnh Long An phải thực hiện báo cáo tiến độ triển khai và công khai thông tin dự án. Nếu không thực hiện sẽ bị xử lý vi phạm hành chính; ngừng hoặc chấm dứt hoạt động dự án…

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An vừa gửi thông báo đến các nhà đầu tư đã được tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương để thực hiện các hoạt động đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó, yêu cầu: kể từ ngày dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư (công ty) phải thực hiện chế độ báo cáo tiến độ triển khai dự án định kỳ hàng quý, hàng năm.

Nội dung báo cáo tiến độ triển khai dự án gồm tiến độ đã thực hiện, kế hoạch thực hiện đối với các thủ tục liên quan. Cụ thể, về đất đai là thủ tục đo đạc; thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất lúa (nếu có); thủ tục kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất; thủ tục xây dựng, phê duyệt đơn giá bồi thường; thủ tục xây dựng, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; việc chuyển ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiến độ chi trả bồi thường đối với dự án nhà nước thu hồi đất; tiến độ thực hiện mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất trả bồi thường đối với dự án nhà nước thu hồi đất; thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất.

Với thủ tục xây dựng, cần báo cáo nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch, thiết kế cơ sở, cấp phép thi công hạ tầng; cấp giấy phép xây dựng tùy vào quy mô, tính chất của dự án.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng phải báo cáo các thủ tục môi trường; phòng cháy chữa cháy; đấu nối giao thông; tiến độ đầu tư xây dựng các hạng mục dự án (san lấp mặt bằng; đầu tư hạ tầng kỹ thuật)

Đồng thời nêu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; đề xuất các biện pháp giải quyết, khắc phục; kế hoạch triển khai cụ thể trong thời gian tới; vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất khẩu, nhập khẩu, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách, tình hình sử dụng đất, mặt nước; chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập của người lao động, các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xử lý và bảo vệ môi trường, nguồn gốc công nghệ sử dụng.

Ngoài báo cáo bằng văn bản, nhà đầu tư có thể thực hiện báo cáo trực tuyến. “Trên hệ thống quản lý dự án đầu tư của tỉnh Long An ( www.qldadt.ictlongan.vn) đã cập nhật sơ bộ thông tin của 1.059 dự án trên địa bàn tỉnh. Các nhà đầu tư cần tiến hành cập nhật lại đầy đủ chính xác thông tin dự án và báo cáo định kỳ tiến độ triển khai dự án đầu tư của các nhà đầu tư”, Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An cho biết.

Bên cạnh đó Sở này cũng yêu cầu nhà đầu tư thực hiện công khai các thông tin dự án tại chính vị trí dự án. Thời điểm lắp đặt bảng thông tin chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư. Các bảng thông tin phải cập nhật đầy đủ nội dung: tiến độ thực hiện dự án, các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chủ quan, khách quan nếu dự án thực hiện không đúng tiến độ. Việc cập nhật thông tin phải thực hiện ít nhất 3 tháng/lần đối với các dự án không đúng tiến độ.

Nội dung thông tin dự án cũng phải bảo đảm có tên dự án ghi rõ số, ngày văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; tên đơn vị, số điện thoại, người đại diện chủ đầu tư; qui mô dự án; tổng vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án theo quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.