12:01 15/10/2013

Lotte muốn tăng sở hữu tại Bibica lên 43% vốn

Hà Anh

Lotte muốn mua 686.000 cổ phiếu, tương đương 4,4% vốn BBC để bổ sung danh mục đầu tư

Diễn biến giá cổ phiếu BBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu BBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan Lotte Confectionery Co., Ltd.

Theo đó, Lotte Confectionery đăng ký mua 686.000 cổ phiếu, tương đương 4,4% vốn BBC để bổ sung danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến từ ngày 18/10 đến ngày 23/10 theo phương thức thỏa thuận.

Hiện, Lotte Confectionery đang nắm giữ 5,953 triệu cổ phiếu BBC, chiếm tỷ lệ 38,6% vốn. Nếu giao dịch thành công, Lotte Confectionery sẽ tăng lượng cổ phiếu BBC nắm giữ lên 6,639 triệu cổ phiếu, chiếm 43,1% vốn BBC.

Được biết, có ba cá nhân có liên quan đến Lotte Confectionery đều nắm giữ vị trí quan trọng trong Bibica, gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị ông Jung Woo Lee, thành viên Hội đồng Quản trị ông Jeong Hoon Cho và ông Seok Hoon Yang - Giám đốc tài chính.

Trước đó, BBC thông báo sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 lần thứ 2 vào 13h ngày 28/10 tới tại Khách sạn Rex 141 đường Nguyễn Huệ, quận 1, Tp.HCM. Nội dung đại hội cổ đông gồm có báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2013 và còn có hai  nội dung đáng chú ý là bầu thành viên Hội đồng Quản trị và bầu mới Ban kiểm soát theo điều lệ công ty.