22:26 26/06/2019

Lùi cổ tức lần thứ 7, ACM "hứa" trả cổ tức đợt 1/2015 sau 2 năm nữa

Hà Anh

Khoáng sản Á Cường sẽ thay đổi ngày trả cổ tức đợt 1/2015 sang ngày 30/6/2021 thay vì ngày 28/6/2019 như đã thông báo

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu ACM trong thời gian qua - Nguồn: HNX.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu ACM trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Căn cứ công văn ngày 20/06/2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường (mã ACM-HNX), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo việc thay đổi lần thứ 7 về thời gian trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền của cổ phiếu ACM (ngày đăng ký cuối cùng 20/06/2016).

Theo đó, Khoáng sản Á Cường sẽ thay đổi ngày trả cổ tức đợt 1/2015 sang ngày 30/6/2021 thay vì ngày 28/6/2019 như đã thông báo.

Được biết, ACM chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 2,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 250 đồng). Ngày thực hiện chi trả là ngày 12/7/2017.

Tuy nhiên lần này công ty lùi lại thêm 2 năm nữa và "hứa" sẽ thanh toán cổ tức vào ngày 30/6/2021 với lý do được đưa ra là do "tình hình thực tế hoạt động sản xuất của công ty trong thời gian qua, nguồn tài chính thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chưa ổn định. Vì vậy, công ty xin lùi ngày thanh toán chi trả cổ tức đợt 1/2015 để tập trung nâng cao công suất, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trở lại ổn định và phát triển trong thời gian tới".

Theo báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của ACM năm 2018 là -83 tỷ, năm 2017 là -27 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1/2019, ACM báo lỗ gần 1,5 tỷ đồng – cùng kỳ năm trước lỗ gần 2,5 tỷ đồng, theo đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/3/2019 là -84,3 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu ACM chỉ còn 500 đồng/cổ phiếu.