11:40 04/08/2008

Malaysia xem xét giảm giá bán nhiên liệu

Thu Trà

Chính phủ Malaysia đang xem xét giảm giá bán nhiên liệu trong nước, nếu giá dầu thế giới tiếp tục giảm

Theo Reuters, Chính phủ Malaysia đang xem xét giảm giá bán nhiên liệu trong nước, nếu giá dầu mỏ trên thị trường thế giới tiếp tục giảm.

Bộ trưởng Thương mại và Tiêu dùng trong nước Shahirir Samad cho biết, nếu giá dầu trên thị trường thế giới duy trì ở mức 125 USD/thùng trong ít nhất 3 tuần thì Chính phủ có thể quyết định giảm giá bán nhiên liệu.

Việc giảm giá này có thể thực hiện trong năm 2008 và chính phủ có thể duy trì trợ giá 30 cent/lít nhiên liệu.

Ngày 4/6, Chính phủ Malaysia đã tăng 40% giá xăng, dầu diesel và tuyên bố có thể sẽ không tiếp tục trợ giá nhiên liệu nữa. Quyết định này đã gây phản ứng của người dân.