07:48 12/06/2019

Mất cân đối nguồn vốn, VTVcab tính phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu

Thủy Diệu

VTVcab dự tính sẽ phát hành trái phiếu với giá trị 400 tỷ đồng để khắc phục tình trạng mất cân đối vốn đã và đang xảy ra tại doanh nghiệp

VTVcab cho biết, mỗi trái phiếu có mệnh giá là 1 tỷ VNĐ, tổng khối lượng trái phiếu là 400 trái phiếu tương đương 400 tỷ đồng, được phát hành nhiều đợt, đảm bảo thời hạn
VTVcab cho biết, mỗi trái phiếu có mệnh giá là 1 tỷ VNĐ, tổng khối lượng trái phiếu là 400 trái phiếu tương đương 400 tỷ đồng, được phát hành nhiều đợt, đảm bảo thời hạn

Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVCab) dự kiến sẽ trình đại hội đồng cổ đông vào ngày 20/6 tới về kế hoạch phát hành trái phiếu với giá trị 400 tỷ đồng để khắc phục tình trạng mất cân đối vốn đã và đang xảy ra tại VTVcab.

Tại tờ trình về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu, VTVcab cho biết, để giảm thiểu chi phí sử dụng vốn vay doanh nghiệp đã sử dụng một phần vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn như mở rộng địa bàn kinh doanh, đầu tư nâng cấp, cải tạo hạ tầng kỹ thuật, hệ thống truyền dẫn phát sóng…, tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến tình trạng mất cân đối vốn của VTVcab.

Theo đó, cơ cấu về nguồn vốn của VTVcab trong năm 2016 (thời điểm báo cáo là 31/12/2016), nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn là (-) 314,4 tỷ đồng; đến 31/12/2017 là (-) 398 tỷ đồng; đến 30/6/2018 là (-) 490,1 tỷ đồng và đến 31/12/2018 là (-) 373,8 tỷ đồng.

Mất cân đối nguồn vốn, VTVcab tính phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 1.

Cơ cấu về nguồn vốn của VTVcab trong năm 2016, 2017 và 2018.

Công ty này cho biết đã giải quyết bài toán mất cân đối vốn bằng cách tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp để thu hút thêm nguồn vốn đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, do quá trình cổ phần hóa bị kéo dài, một số nhà đầu tư chiến lược còn cân nhắc, việc đưa cổ phiếu lên sàn bị chậm lại nên hiện tại, vốn chủ sở hữu vẫn chưa tăng.

Hiện công ty vẫn đang tiếp tục làm việc để mời gọi các nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần.

VTVcab cho biết, để giảm tình trạng mất cân đối vốn công ty sẽ phát hành trái phiếu không chuyển đổi, với mục đích làm tăng quy mô vốn phục vụ hoạt động kinh doanh thông qua chi trả trực tiếp cho các khoản phải trả ngắn hạn hiện có, các khoản phải trả đến hạn và phát sinh.

Theo đó, về loại trái phiếu phát hành, là trái phiếu không chuyển đổi và không kèm theo chứng quyền. Phương thức phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo phương thức đại lý phát hành trái phiếu. Đồng tiền phát hành và thanh toán là VNĐ.

Số lượng đợt phát hành sẽ thực hiện làm nhiều đợt, đảm bảo thời gian phát hành của từng đợt không được kéo dài quá 90 ngày và đợt cuối tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành đầu tiên của đợt phát hành đầu tiên. Giá phát hành là 100% mệnh giá.

VTVcab cho biết, mỗi trái phiếu có mệnh giá là 1 tỷ VNĐ. Tổng khối lượng trái phiếu là 400 trái phiếu tương đương 400 tỷ đồng, được phát hành nhiều đợt, đảm bảo thời hạn. Mức lãi suất cụ thể giao cho Chủ tịch hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở thương lượng với nhà đầu tư tại mỗi đợt phát hành.