15:19 28/02/2012

MB được tăng trưởng tín dụng 17% trong năm 2012

Khánh Chi

MB đã chính thức được Ngân hàng Nhà nước xếp vào một trong các ngân hàng thuộc nhóm 1 và được tăng trưởng tín dụng 17% năm 2012

MB sẽ xây dựng các chính sách về lãi suất, sản phẩm phù hợp và thể hiện tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó trong đó có việc giảm lãi suất theo xu hướng chung của ngành.
MB sẽ xây dựng các chính sách về lãi suất, sản phẩm phù hợp và thể hiện tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó trong đó có việc giảm lãi suất theo xu hướng chung của ngành.
Vừa qua, Ngân hàng Quân đội (MB) đã chính thức được Ngân hàng Nhà nước xếp vào một trong các ngân hàng thuộc nhóm 1 và được phép tăng trưởng tín dụng 17% trong năm 2012.

Việc Ngân hàng Nhà nước giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng theo đánh giá hoạt động của từng ngân hàng được cho là sẽ góp phần giải quyết tận gốc vấn đề tăng trưởng tín dụng nóng dẫn đến căng thẳng thanh khoản hiện nay. Nhóm 1 với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cao nhất 17% là các ngân hàng hoạt động nghiêm túc và lành mạnh, có năng lực vốn và quản trị điều hành tốt.

Năm 2011, MB đã đạt được những thành tích đáng kể trong hoạt động kinh doanh với tổng tài sản đạt 139,173 tỷ đồng tăng 33% so với đầu năm, huy động vốn đạt 89,581 tỷ đồng tăng 36% so với cuối năm 2010 và hoàn thành 105% kế hoạch năm 2011.

“Đây là chủ trương đúng và rất phù hợp với nền kinh tế vĩ mô đặc biệt trong xu hướng tái cơ cấu nền kinh tế nói chung và tái cơ cấu ngành ngân hàng nói riêng đang diễn ra mạnh mẽ thời gian gần đây”, ông Lê Công, Tổng giám đốc MB chia sẻ.

Với tỉ lệ tăng trưởng tín dụng là 17% trong năm nay, MB sẽ tập trung tín dụng cho lĩnh vực sản xuất là chính và các lĩnh vực khác như xuất khẩu thủy sản, nông nghiệp, công nghiệp.

Trong đó, MB sẽ ưu tiên các khách hàng truyền thống, các doanh nghiệp vừa và nhỏ… Cụ thể, MB dự kiến dành nguồn dư nợ khoảng 4.000 tỷ đổng đồng cho lĩnh vực xuất khẩu, 2.000 tỷ đồng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và 2.000 tỷ đồng cho một số lĩnh vực về phân phối.

Trong thời gian tới, MB sẽ xây dựng các chính sách về lãi suất, sản phẩm phù hợp và thể hiện tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó trong đó có việc giảm lãi suất theo xu hướng chung của ngành.