07:28 09/07/2022

MISA ra mắt phần mềm đáp ứng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử

Khánh Huyền

MISA tiên phong ra mắt phần mềm AMIS thuế thu nhập cá nhân đáp ứng quy định về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử và quản lý, kê khai thuế thu nhập cá nhân theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/TT-BTC...

Tính năng 5 trong 1 của AMIS thuế thu nhập cá nhân giúp người làm kế toán và C&B nâng cao năng suất làm việc, giảm thiểu sai sót.
Tính năng 5 trong 1 của AMIS thuế thu nhập cá nhân giúp người làm kế toán và C&B nâng cao năng suất làm việc, giảm thiểu sai sót.

Theo đó, thông tin quy định về việc chuyển đổi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, chứng từ khấu trừ được coi là một chứng từ điện tử, tuân theo quy tắc và quy định của chứng từ điện tử.

Từ ngày 1/7/2022 các tổ chức, doanh nghiệp chính thức chuyển đổi sang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử. Việc thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính. Với quy định này, doanh nghiệp cần một phần mềm tích hợp đầy đủ nghiệp vụ thông tư của cơ quan thuế, đặc biệt về thuế thu nhập cá nhân.

Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu chuyển đổi và sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/TT-BTC, MISA tiên phong ra mắt phần mềm AMIS thuế thu nhập cá nhân đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ chứng từ điện tử mới nhất từ ngày 1/7/2022. AMIS thuế thu nhập cá nhân giúp CEO/Chủ doanh nghiệp nói chung, người làm kế toán và C&B (Compensation & Benefits) nói riêng đơn giản hóa toàn bộ nghiệp vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân.

MISA tiên phong ra mắt phần mềm AMIS thuế thu nhập cá nhân đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ chứng từ điện tử từ ngày 1/7/2022.
MISA tiên phong ra mắt phần mềm AMIS thuế thu nhập cá nhân đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ chứng từ điện tử từ ngày 1/7/2022.

Ngoài đáp ứng nghiệp vụ quản lý, kê khai thuế thu nhập cá nhân, phần mềm AMIS thuế thu nhập cá nhân còn cung cấp bộ hồ sơ đăng ký mẫu theo Thông tư số 78/TT-BTC để doanh nghiệp sử dụng và đăng ký với cơ quan thuế. Bên cạnh đó, phần mềm này đáp ứng việc ký điện tử trên đầy đủ mẫu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử, tờ khai, bảng kê và lưu trữ nội bộ và nộp trực tiếp cho cơ quan Thuế.

AMIS thuế thu nhập cá nhân đáp ứng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định.
AMIS thuế thu nhập cá nhân đáp ứng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Đặc biệt, phần mềm AMIS thuế thu nhập cá nhân cập nhật sẵn mẫu đăng ký mã số thuế cá nhân; đăng ký người phụ thuộc; quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm; kê khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng/ quý/ lần phát sinh; chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử.

Tính năng 5 trong 1 này chính là chìa khóa tăng năng suất của nhân viên lên hơn 60% khi điện tử hoá hoàn toàn thủ tục Thuế thu nhập cá nhân, xoá bỏ công tác nhập liệu và tính toán phức tạp.

Điểm nổi bật của AMIS thuế thu nhập cá nhân là tích hợp ngay trên AMIS Kế toán, AMIS Nhân sự của MISA để tạo thành hệ sinh thái tiện lợi mà không cần chuyển dữ liệu qua lại trên các phần mềm khác.

Phần mềm kết nối sẵn với Tổng cục Thuế, chính vì vậy, doanh nghiệp có thể tức thời tra cứu tiến độ và tình hình xử lý hồ sơ điện tử kê khai, đăng ký, quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Điều này giúp giảm thiểu tối đa sai sót trong quá trình hoàn thiện các chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp.

Trước xu thế chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực đặt ra yêu cầu về tính đơn giản hóa và điện tử hóa nghiệp vụ kê khai Thuế thu nhập cá nhân. Việc AMIS thuế thu nhập cá nhân nhanh chóng đáp ứng Thông tư của Bộ Tài chính giúp các doanh nghiệp dễ dàng thực hiện nghiệp vụ kế toán, C&B về kê khai, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định.