MobiFone được đầu tư không quá 8.800 tỷ đồng năm 2020

MobiFone chỉ quyết định đầu tư các dự án thật sự cần thiết, phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Năm 2019, lợi nhuận trước thuế của MobiFone ước đạt 6.078 tỷ đồng, hoàn thành 100,5% kế hoạch năm, tăng 3,5% so với năm 2018.

Thủy Diệu

28/12/2019 09:32

Quy định trên được đưa ra tại quyết định kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone, vừa được Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt.

Theo quyết định, về các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể, doanh thu Công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone năm 2020 phấn đấu đạt 33.283 tỷ đồng (doanh thu này đã tính đến yếu tố khách quan dự kiến giảm giá cước kết nối năm 2020 theo dự thảo Thông tư Quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc của Bộ Thông tin và Truyền thông là 1.300 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 5.092 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của công ty mẹ: 23,25%; nộp ngân sách 5.378 tỷ đồng; không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1.

Đáng chú ý, trong quyết định phê duyệt kế hoạch sản xất kinh doanh, đầu tư của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đối với MobiFone còn đưa ra chỉ tiêu về kế hoạch vốn đầu tư, theo đó năm 2020 MobiFone được đầu tư tối đa không quá 8.800 tỷ đồng.

Ngoài những kế hoạch cụ thể trên, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo MobiFone rà soát lại toàn bộ danh mục dự án dự kiến đầu tư trong năm 2020.

Theo Ủy ban, MobiFone chỉ quyết định đầu tư các dự án thật sự cần thiết, phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty, phù hợp với khả năng triển khai thực hiện và giải ngân trong năm 2020, bảo đảm việc đầu tư hiệu quả, bảo toàn và gia tăng giá trị vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; phòng, chống dàn trải, lãng phí, thất thoát vốn, tài sản của nhà nước và doanh nghiệp.

Các dự án đầu tư phải triển khai thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp cần bổ sung danh mục dự án thuộc thẩm quyền Ủy ban quyết định ngoài danh mục Tổng công ty đã báo cáo, yêu cầu Tổng công ty báo cáo Ủy ban trước khi triển khai thực hiện.

Ủy ban cũng yêu cầu MobiFone chấp hành đúng quy định của pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thu nộp thuế, ngân sách nhà nước, chế độ báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính và báo cáo khác; việc thực hiện kết quả thanh tra, kiểm tra; quy định về chế độ, chính sách. Không có những hành vi thực hiện sai, bỏ sót, thực hiện không kịp thời hoặc không thực hiện.

Đồng thời theo dõi, giám sát tình hình thực hiện và đánh giá kết quả sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2020 theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Tổng công ty.

Trước đó, theo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của MobiFone, năm 2019, lợi nhuận trước thuế của nhà mạng này ước đạt 6.078 tỷ đồng, hoàn thành 100,5% kế hoạch năm, tăng 3,5% so với năm 2018. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của MobiFone năm 2019 tiếp tục duy trì ở mức cao, ước đạt 23,9%, hoàn thành 100% kế hoạch năm.

Ngoài ra mức nộp ngân sách nhà nước năm 2019 ước đạt 5.526 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Năng suất lao động bình quân của MobiFone đạt gần 9 tỷ đồng/người/năm.