16:59 15/01/2020

Một công ty con của SCIC đã thoái sạch vốn tại MBBank

Đào Vũ

Giao dịch được thực hiện từ ngày 18/12/2019 đến ngày 10/1/2020

MBB đổi nhận diện thương hiệu trong năm 2019
MBB đổi nhận diện thương hiệu trong năm 2019

Một công ty con của Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC vừa thông báo đã thoái thành công toàn bộ số vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBBank – mã chứng khoán MBB).

Cụ thể, theo phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh, từ ngày 18/12/2019 đến ngày 10/1/2020, Công ty Đầu tư SCIC đã bán gần 1,8 triệu cổ phiếu MBB.

Trong khoảng thời gian trên, thị giá MBB đang giao động quanh vùng 21.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ước tính Công ty Đầu tư SCIC có thể thu về khoảng  39 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện giao dịch, số dư còn lại là 13 cổ phiếu lẻ, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,077% xuống 0%.

Được biết, hiện tại SCIC là một trong những cổ đông lớn của MBBank khi đang sở hữu gần 227,3 triệu cổ phiếu MBB, tương đương tỷ lệ sở hữu 9,58%. Bà Vũ Thái Huyền, Thành viên Hội đồng quản trị MBBank đang là đại diện phần vốn góp của SCIC tại ngân hàng này.

Kết thúc năm 2019, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng MBBank đạt trên 10.000 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với năm 2018 và vượt 5% kế hoạch cả năm được Đại hội cổ đông thông qua.

Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 400.000 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với năm 2018. Tài sản sinh lời tăng trưởng 13% và chiếm tỷ trọng 96% tổng tài sản của ngân hàng.