12:03 02/08/2012

Một doanh nghiệp niêm yết tuyên bố giải thể

Hà Anh

Công ty Cổ phần Cáp Sài gòn (mã CSG-HOSE) công bố quyết định về việc giải thể công ty

Diễn biến giá cổ phiếu CSG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu CSG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Cáp Sài gòn (mã CSG-HOSE) công bố quyết định về việc giải thể công ty.

Theo đó, Hội đồng Quản trị CSG nhất trí thông qua việc giải thể công ty và hủy niêm yết cổ phiếu CSG trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Đồng thời, thông qua danh sách Ban thanh lý tài sản và thông qua quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ Ban thanh lý tài sản và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị/Trưởng ban thanh lý ký kết các văn bản, thủ tục pháp lý liên quan đến công tác giải thể.

Được biết, trước đó, Đại hội cổ đông CSG thống nhất phương án tổ chức sản xuất kinh doanh và cơ cấu nhân sự cuối năm 2012 sau khi giảm vốn điều lệ còn 53,361 tỷ đồng với doanh thu đạt 100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 6 tỷ đồng và cổ tức đạt 10%.

Bên cạnh đó, CSG thông qua việc tạm ứng trước tiền cho cổ đông với số tiền đề nghị tạm ứng là 9.300 đồng/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 9.300 đồng). Công ty phải đảm bảo tổng giá trị chia cho các cổ đông khi giải thể phải đạt từ 13.000 đồng đến 15.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian chốt danh sách để tạm ứng tiền là ngày 13/7.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng nay (2/8), giá cổ phiếu CSG đạt 10.100 đồng/cổ phiếu