10:26 26/10/2019

Một loạt doanh nghiệp ngành bia báo lãi tăng mạnh nhờ giá nguyên liệu giảm

Quỳnh Nguyễn

Ngoài tăng sản lượng, giá nguyên vật liệu giảm mạnh kèm với tiết giảm chi phí đã làm tăng lợi nhuận của SAB, BSH, BSQ, BSL, BSP trong quý 3

Thống kê báo cáo tài chính của 5 doanh nghiệp ngành bia có niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán (HOSE và UpCom) cho thấy, mùa hè (quý 3) sản lượng bia tiêu thụ tăng mạnh hơn mức tăng mùa xuân (dù có Tết Nguyên đán) và các doanh nghiệp Bia trả chi phí thấp hơn 2 quý đầu năm.   
 
Cụ thể, trong quý 3 doanh thu thuần tăng trưởng bình quân 13,2% nhưng lợi nhuận trước thuế đã tăng trưởng bình đến 42% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của 5 doanh nghiệp Bia tăng trưởng bình quân 10,6% nhưng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 25,4%. 

Nguyên do lợi nhuận tăng trưởng cao hơn doanh thu được các doanh nghiệp lý giải rằng: (i) sản lượng và giá bán trong kỳ tăng, thay đổi cơ cấu sản phẩm, doanh thu tài chính tăng nhờ lãi tiền gửi tăng; (ii) giá nguyên vật liệu giảm mạnh, chi phí vật liệu cấu thành bao bì giảm; (iii) các chi phí hoạt động giảm, đặc biệt chi phí hỗ trợ vật phẩm cho nhà phân phối bia hơi giảm. 

Quan sát cho thấy, biên lợi nhuận gộp trong quý 3 các doanh nghiệp thống kê đầu tăng so với cùng kỳ năm trước đó, ở mức từ 15,4% đến 24,6%. Lũy kế 9 tháng, ngoại trừ BSH có biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ, 4 doanh nghiệp còn lại đều có biên lợi nhuận tăng so với 9 tháng 2018.  

Trong quý 3, Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước Giải khát Sài Gòn (Sabeco, HOSE: SAB) đạt 9.745 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 14%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.801 tỷ đồng, tăng 41%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.386 tỷ đồng, tăng 42% so với quý 3/2018. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Sabeco đạt 28.170 tỷ đồng, tăng 10%; lợi nhuận sau thuế đạt 4.279 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Sabeco cho biết, lợi nhuận trong quý 3 và 9 tháng tăng chủ yếu do tăng sản lượng cũng như tăng giá bán trong năm 2019; tiết kiệm được chi phí cũng như doanh thu từ hoạt động tài chính cao hơn. Quý 3, doanh thu tài chính tăng 44%, trong khi đó chi phí tài chính giảm đến 164%; qua đó Sabeco ghi nhận lãi từ hoạt động tài chính 265 tỷ đồng. 

Bia Q3

Nguồn: Báo cáo tài chính quý 3 các công ty

Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng (UpCom: HBH) ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 7,3 tỷ đồng, tăng trrưởng mạnh mẽ nhờ giá nguyên vật liệu giảm mạnh dẫn đến giá thành sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước; chi phí tài chính giảm 42,46%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 19,3% so với quý 3/2018.    

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội (UpCom: BSH) cho biết, 9 tháng doanh thu thuần đạt 575,7 tỷ đồng, tăng 16%; lợi nhuận trước thuế đạt 63,2 tỷ đồng, tăng 22%; lợi nhuận sau thuế đạt 50,3 tỷ đồng, tăng 23% so với 9 tháng 2018.

Theo BSH, lợi nhuận trong kỳ tăng mạnh do thay đổi cơ cấu sản phẩm tiêu thụ qua đó giúp doanh thu bán hàng tăng; chi phí bán hàng giảm do chi phí hỗ trợ vật phẩm cho nhà phân phối bia hơi giảm; chi phí tài chính giảm; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm do không phát sinh các chi phí liên quan đến bồi thường.

Bia 9T

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Quảng Ngãi (UpCom: BSQ) trong quý 3 ghi nhận doanh thuần đạt 261 tỷ đồng, giảm 6,2%; lợi nhuận trước thuế đạt 38 tỷ đồng, tăng 38,4% so với cùng kỳ năm trước. BSQ cho biết, lợi nhuận trong kỳ tăng mạnh do công ty đã tiết giảm chi phí vật liệu cấu thành bao bì làm tăng lợi nhuận; giảm chi phí tài chính. 

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam (UpCom: BSL), trong quý 3 ghi nhận doanh thu thuần gần 231 tỷ đồng, tăng 9%; lợi nhuận trước thuế đạt 28 tỷ đồng, tăng 142% so với quý 3/2018. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của BSL đạt 716 tỷ đồng, tăng 14,7%; lợi nhuận trước thuế thuế đạt 74,3 tỷ đồng, tăng 154,5%.

Mặc dù không có giải trình về kết quả kinh doanh trong kỳ tăng trưởng mạnh trên 10%, nhưng báo cáo kinh doanh cho thấy, biên lợi nhuận gộp đã cải thiện mạnh mẽ (từ 8,8% trong 9 tháng đầu 2018 lên 13,7% trong 9 tháng đầu 2019) cùng lãi tiền gửi tăng đã giúp cho Bia Sài Gòn Sông Lam có được lợi nhuận tăng đột biến. 

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ (UpCom: BSP), quý 3 ghi nhận doanh thu thuần 156 tỷ đồng, tăng 17,6%; lợi nhuận trước thuế đạt 18 tỷ đồng, tăng 41,2%;. Lũy kế 9 tháng doanh thu thuần đạt 436,3 tỷ đồng, tăng 12,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 47,2 tỷ đồng, tăng 43,7%. 

Lợi nhuận quý 3 tăng trưởng hơn 41% được cho là do sản lượng tăng dẫn đến doanh thu thuần tăng (bia lon Sài Gòn 333 và bia hơi Sài Gòn tăng mạnh); chi phí nguyên vật liệu đầu vào thấp hơn cùng kỳ năm trước.