14:38 17/05/2013

MPC sẽ hủy niêm yết và phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu

Hà Anh

Cổ đông MPC thông qua việc rút niêm yết trên HSX và ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục trong năm 2013-2014

Diễn biến giá cổ phiếu MPC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu MPC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã MPC-HOSE) công bố Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua hủy niêm yết trên HOSE và chào bán riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu.

Theo đó, cổ đông MPC thông qua việc rút niêm yết trên HSX và ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục để rút niêm yết trong năm 2013-2014.

Đồng thời, cổ đông đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu cho các quỹ, các công ty, các nhà đầu tư, các tối tác có năng lực, cam kết gắn bó lâu dài với công ty.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu trong vòng 1 năm với giá chào bán dự kiến không thấp hơn 40.000 đồng/cổ phần. Dự kiến đợt chào bán thực hiện trong khoảng thời giản 2013-2015.

Tổng số tiền dự kiến thu được sẽ được dùng để bổ sung vốn cho việc phát triển vùng nuôi tôm nguyên liêu (30%) và bổ sung vốn lưu động (70%).

Được biết, năm 2012, công ty đã từng tiến hành phát hành 30 triệu cổ phiếu đối tác chiến lược nhằm tăng vốn từ 700 lên 1.000 tỷ đồng để lấy vốn phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính, nhưng không thành công.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua tăng vốn điều lệ của Minh Phú - Hậu Giang lên 1.000 tỷ đồng bằng cách kết nạp thêm thành viên mới trong hoặc ngoài nước. Ngoài ra, MPC sẽ liên kết với Đại học Nông Lâm Tp.HCM hoặc các tổ chức nước ngoài thành lập Viện nghiên cứu tôm với vốn ban đầu 1 triệu USD trích từ quỹ nghiên cứu phát triển.

Năm 2013, MPC thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 9.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 360 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với thực hiện năm 2012 với doanh thu đạt 7.936,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 34,45 tỷ đồng.