22:27 16/12/2019

Mua bán không báo cáo, một loạt cá nhân và quỹ ngoại bị phạt tiền

Hà Anh

Một loạt cá nhân và các quỹ đầu tư vừa bị SSC xử phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Vũ Đình Cương (Hà Nội), bà Mai Thị Thùy Dung, Mai Hồng Ngọc là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (mã C69), Barca Global Master Fund, L.P và America LLC.

Theo đó, ông Vũ Đình Cương bị phạt 25 triệu đồng do ông này đã báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Cụ thể, ngày 17/08/2018, ông Vũ Đình Cương mua 449.400 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Meca Vneco (mã VES-UpCoM), dẫn đến số lượng (tỷ lệ) cổ phiếu sở hữu tăng từ 67.700 cổ phiếu VES, chiếm 0,75% lên 517.100 cổ phiếu VES, chiếm 5,73% và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Meca Vneco. Tuy nhiên, đến ngày 25/12/2018 HNX mới nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông Vũ Đình Cương.

Bên cạnh đó, đối với bà Mai Thị Thùy Dung (Hải Dương) bị phạt 30 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 26/03/2019, bà Mai Thị Thùy Dung, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (mã C69-HNX) đã bán 97.900 cổ phiếu C69, dẫn đến số lượng (tỷ lệ) sở hữu của bà Mai Thị Thùy Dung và người có liên quan (bà Mai Hồng Ngọc) giảm từ 750.700 cổ phiếu C69, chiếm 7,51% xuống 652.800 cổ phiếu C69, chiếm 6,53% nhưng không báo cáo SSC, HNX khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1%.

Đồng thời, bà Mai Hồng Ngọc (Hải Dương) cũng bị phạt 15 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Trước đó, ngày 22/03/2019, bà Mai Hồng Ngọc, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (mã C69) đã mua 222.800 cổ phiếu C69, dẫn đến số lượng sở hữu của bà Mai Hồng Ngọc và người có liên quan tăng từ 527.900 cổ phiếu C69, chiếm 5,28% lên 750.700 cổ phiếu C69, chiếm 7,51%. Đến ngày 05/04/2019 HNX mới nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của bà Mai Hồng Ngọc.

Ngoài ra, bà Ngọc còn bị phạt thêm 10 triệu đồng do báo cáo giao dịch không chính xác. Ngày 27/03/2019 bà Mai Hồng Ngọc mua 73.400 cổ phiếu C69 và bán 106.400 cổ phiếu C69 nhưng tại báo cáo sở hữu cổ đông lớn, bà Mai Hồng Ngọc báo cáo mua 33.000 cổ phiếu C69.

Bên cạnh các cá nhân trên, một quỹ ngoại là Barca Global Master Fund, L.P (British Virgin Islands) bị phạt 20 triệu đồng do báo cáo giao dịch không chính xác.

Cụ thể, ngày 21/01/2019 Barca Global Master Fund, L.P, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa (mã THB-HNX) nắm giữ 1.143.715 cổ phiếu THB trước khi giao dịch và đã bán 5.000 cổ phiếu THB. Ngày 30/01/2019 HNX nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của Barca Global Master Fund. Theo báo cáo, Barca Global Master Fund nắm giữ 1.121.515 cổ phiếu THB trước khi giao dịch và đã bán 1.714 cổ phiếu THB (ngày thanh toán 24/01/2019), bán 2.571 cổ phiếu THB (ngày thanh toán 28/01/2019), bán 2.794 cổ phiếu THB (ngày thanh toán 31/01/2019).

Tiếp đó, America LLC cũng bị phạt 70 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Ngày 11/10/2018, America LLC (ALLC), cổ đông lớn Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng số 1 (mã DC1-UpCoM) mua 900 cổ phiếu DC1, dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 149.500 cổ phiếu lên 150.400 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 9,96% lên 10,01% - tăng từ ngưỡng 9% lên ngưỡng 10%.

Đến ngày 9/5/2019, ALLC - cổ đông lớn Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ Văn Lang (mã VLA) đã bán 200 cổ phiếu VLA, dẫn đến khối lượng cổ phiếu sở hữu giảm từ 270.000 cố phiếu xuống còn 269.800 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 25,01% xuống còn 24,99%.

Tuy nhiên, ALLC đã không báo cáo SSC và HNX về 02 giao dịch nêu trên.