13:14 24/02/2019

Mua - bán không báo cáo, nhiều nhà đầu tư bị phạt tiền

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt một loạt cá nhân, tổ chức vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký ban hành một loạt quyệt định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Văn Tịnh, bà Nguyễn Lê Minh Thao và ông Nguyễn Văn Quang Huy, ông Ryan Walter Galloway và Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh - có cùng địa chỉ tại Tp.HCM.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Tịnh bị phạt 22,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể: ngày 16/7/2018, ông Nguyễn Văn Tịnh - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (mã HBC-HOSE) đã bán 340.000 cổ phiếu HBC. Tuy nhiên, đến ngày 27/07/2018, HOSE mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Nguyễn Văn Tịnh.

Bà Nguyễn Lê Minh Thao bị phạt 22,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, ngày 16/7/2018, bà Nguyễn Lê Minh Thao - người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Tịnh là Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (mã HBC-HOSE) đã mua 120.000 cổ phiếu HBC. Tuy nhiên đến ngày 27/7/2018, HOSE mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của bà Nguyễn Lê Minh Thao.

Ông Nguyễn Văn Quang Huy bị phạt 22,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể: ngày 16/7/2018, ông Nguyễn Văn Quang Huy - người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Tịnh là Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (mã HBC-HOSE) đã mua 120.000 cổ phiếu HBC. Tuy nhiên, đến ngày 27/07/2018, HOSE mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Nguyễn Văn Quang Huy.

Ông Ryan Walter Galloway (Tp.HCM) bị phạt 17,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký. Cụ thể, ông Ryan Walter Galloway - Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Nafoods Group (mã NAF-HOSE) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu NAF từ ngày 30/8/2018 đến ngày 14/9/2018 và đã mua 21.000 cổ phiếu NAF trong khoảng thời gian này.

Tuy nhiên, đến ngày 2/10/2018, HOSE mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch và giải trình nguyên nhân không thực hiện hết khối lượng đăng ký của ông Ryan Walter Galloway.

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) với số tiền là 350 triệu đồng do công ty này không đăng ký giao dịch chứng khoán.