12:22 06/11/2009

Năm 2010 sẽ hình thành quỹ kích thích kinh tế

Nguyên Hà

Quốc hội thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2010 với đa số phiếu thuận

Đa số đại biểu Quốc hội nhất trí với mục tiêu tổng quát năm 2010 - Ảnh: TTXVN.
Đa số đại biểu Quốc hội nhất trí với mục tiêu tổng quát năm 2010 - Ảnh: TTXVN.
Sử dụng nguồn lực tài chính Nhà nước để hình thành quỹ kích thích kinh tế phục vụ mục tiêu phát triển trung hạn và dài hạn, điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế với thời gian và mức hỗ trợ thích hợp là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2010.

Nghị quyết này đã được Quốc hội thông qua sáng 6/11, với 421/427 đại biểu tán thành.

Theo đó, mục tiêu tổng quát năm 2010 là "Nỗ lực phấn đấu phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao hơn năm 2009, tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao chất lượng tăng trưởng; ngăn chặn lạm phát cao trở lại; tăng khả năng bảo đảm an sinh xã hội; chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh; phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010".

GDP tăng khoảng 6,5%

Trước khi biểu quyết, kết quả phiếu xin ý kiến cho thấy có 199/360 đại biểu đồng ý với phương án tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,5% và 133/360 ý kiến đồng ý với phương án tăng 6,5%.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Quốc hội chọn chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2010 khoảng 6,5%.Giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng khoảng 2,8%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng khoảng 7%; khu vực dịch vụ tăng khoảng 7,5% so với năm 2009.

Đa số đại biểu cũng nhất trí với chỉ tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên 6% so với năm 2009; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng khoảng 41% GDP.

Riêng chỉ số giá tiêu dùng, tiếp thu ý kiến đa số đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội chỉ số giá tiêu dùng năm 2010 tăng không quá 7%. “Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, đòi hỏi phải có sự tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt để vừa đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2010 là 6,5%, vừa ngăn chặn được lạm phát cao trở lại”, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh.

Vớichỉ tiêu bội chi ngân sách Nhà nước, một chỉ tiêu còn có nhiều ý kiến khác nhau trong Quốc hội,  Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết sẽ được thể hiện trong nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2010.

Hình thành quỹ kích thích kinh tế

Tại nghị quyết, Quốc hội đã nhấn mạnh 12 nhiệm vụ, giải pháp chính để trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2010.

Theo đó, Quốc hội  yêu cầu Chính phủ xây dựng phương án điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh và bền vững, xác định rõ lộ trình và sớm triển khai các giải pháp, chính sách trong phương án.

Sử dụng nguồn lực tài chính nhà nước để hình thành quỹ kích thích kinh tế phục vụ mục tiêu phát triển trung hạn và dài hạn, điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế với thời gian và mức hỗ trợ thích hợp.

Thực hiện đạt kết quả cao nhất cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, giảm hệ số đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, tăng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, chú trọng đầu tư cho dân sinh và kinh tế biển đảo cũng được nghị quyết nêu rõ.

Quốc hội cũng yêu cầu rà soát, kiện toàn tổ chức, chấn chỉnh hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước để tập trung vào nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh chính và thực hiện các nhiệm vụ khác được Nhà nước giao.

Yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo các cấp đặc biệt là giáo dục bậc đại học và đào tạo cao đẳng nghề; áp dụng đồng bộ các biện pháp để khắc phục cơ bản các tiêu cực kéo dài trong giáo dục, đào tạo cũng được nêu tại nghị quyết.

Các giải pháp của nghị quyết cũng thể hiện sự kiên quyết xử lý các loại tội phạm xâm hại an ninh quốc gia và gây rối trật tự công cộng, tội tham nhũng, các hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, gây thất thoát, lãng phí; tăng biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông, tai nạn lao động, phòng chống cháy nổ. Đề cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Nghị quyết nhấn mạnh sự chú trọng tăng tiềm lực quốc phòng, an ninh; coi trọng các địa bàn trọng điểm, địa bàn xung yếu, biển, đảo để chủ động xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.  

* Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2010 đã được Quốc hội thông qua:

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,5%

- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên 6% so với năm 2009.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng khoảng 41% GDP.

- Chỉ số giá tiêu dùng tăng không quá 7%

- Số tỉnh đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở: 63 tỉnh.

- Tuyển mới đại học, cao đẳng tăng 12%; trung cấp chuyên nghiệp tăng 15%; cao đẳng nghề và trung cấp nghề tăng 17%.

- Mức giảm tỷ lệ sinh 0,2%o.

- Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, trong đó đưa 8,5 vạn lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%.

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống 18%.

- Số giường bệnh trên 1 vạn dân là 27,5 giường.

- Diện tích nhà ở đô thị bình quân đầu người là 13,5 m2.

- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh: 83%. Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch: 84%.

- Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý: 70%.

- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom: 85%.

- Tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý: 80%.

- Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường: 45%.

- Tỷ lệ che phủ rừng: 40%.