10:10 19/09/2013

Năm 2013, tập đoàn và tổng công ty tiết kiệm như thế nào?

Nguyễn Lê

99 tập đoàn, tổng công ty nhà nước đăng ký kế hoạch tiết kiệm nhưng chỉ có 21 đơn vị xuất hiện trong báo cáo của Chính phủ

Ở báo cáo năm 2012 được nhắc đến như một điển hình về tiêu cực, năm nay 
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã đăng ký tiết kiệm hơn 110 tỷ đồng, 
thực hiện hơn 109 tỷ đồng…
Ở báo cáo năm 2012 được nhắc đến như một điển hình về tiêu cực, năm nay Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã đăng ký tiết kiệm hơn 110 tỷ đồng, thực hiện hơn 109 tỷ đồng…
99 tập đoàn, tổng công ty nhà nước đăng ký kế hoạch tiết kiệm, nhưng chỉ có 21 đơn vị xuất hiện trong tổng hợp tại báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong năm 2013, vừa hoàn thành ngày 9/9.

Lý do được cơ quan lập báo cáo giải thích là đến tận ngày 5/9/2013 có một số tập đoàn, tổng công ty vẫn chưa có văn bản báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 nên chưa thể tập hợp vào báo cáo chung.

Như vậy là đã có đến 78/99 doanh nghiệp “tiết kiệm” cả việc thực hiện kỷ cương quản lý. Cũng có nghĩa là bản báo cáo trình ra Quốc hội sẽ không thể đầy đủ và toàn diện.

Trong bối cảnh chưa có thông tin đầy đủ như vậy, Chính phủ đánh giá, các tập đoàn, tổng công ty đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được xem như yêu cầu tất yếu. Kết quả tiết kiệm, tiết giảm chi phí được coi là một tiêu chí quan trọng để chủ sở hữu xét duyệt kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của hội đồng thành viên, ban điều hành của doanh nghiệp nhà nước.

Báo cáo cho biết, năm 2013 có 11 tập đoàn và 88 tổng công ty đã đăng ký kế hoạch tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và tiết kiệm chi phí quản lý với tổng số tiền 11.816 tỷ đồng. Trong đó, tiết kiệm chi phí quản lý là 1.192 tỷ đồng, tiết kiệm các chi phí khác là 9.904 tỷ đồng.

Kết quả, 6 tháng đầu năm, 21 tập đoàn, tổng công ty đã tiết kiệm được 3.125 tỷ đồng, theo báo cáo của chính các doanh nghiệp này.

Trong số đó, có ba “ông lớn” đã đăng ký nhưng cột kết quả vẫn để trống là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Doanh nghiệp duy nhất vượt kế hoạch là Tập đoàn Bảo Việt, đăng ký 150 tỷ đồng, ước thực hiện được 163 tỷ đồng. Vừa vặn về đích là Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước với hơn 11 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp còn lại mức độ thực hiện cũng rất khác nhau. Theo đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đăng ký 2.290 tỷ đồng, thực hiện 1.482 tỷ đồng.

Đặc biệt, ở báo cáo năm 2012 được nhắc đến như một điển hình về tiêu cực, năm nay Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã đăng ký tiết kiệm hơn 110 tỷ đồng, thực hiện hơn 109 tỷ đồng…

Nhìn chung về công tác quản lý vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ đã chỉ ra không ít hạn chế, yếu kém nhưng đều không mới. Như, việc quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên còn lãng phí, là tài nguyên đất đai khoáng sản. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng cao, đầu tư ra ngoài ngành còn lớn nhưng tình tình hình thoái vốn đang gặp rất nhiều khó khăn.

Tại kỳ họp cuối năm 2012 của Quốc hội, Chính phủ báo cáo tổng số tiền tiết kiệm do tiết giảm chi phí năm 2012 các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã đăng ký là 12.548 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2012, đã thực hiện là 4.433 tỷ đồng.

Trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm nay, báo cáo của Chính phủ về việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào chiều nay, 19/9.