08:11 20/06/2015

Nam - nữ bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ quân sự

Nguyễn Lê

Chiều 19/6 Quốc hội đã thông qua Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016

Các đại biểu biểu quyết tại hội trường Quốc hội.<br>
Các đại biểu biểu quyết tại hội trường Quốc hội.<br>
Chiều 19/6 Quốc hội đã thông qua Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.

Một trong các nội dung được tiếp thu ngay trước giờ thông qua dự thảo luật là quy định về công dân nữ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết có ý kiến đại biểu đề nghị cần rà soát các quy định để đáp ứng yêu cầu, nguyên tắc bình đẳng giới, tạo điều kiện cho công dân nữ rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội, góp phần tạo nguồn cán bộ nữ cho địa phương.

Tiếp thu ý kiến này, dự thảo luật đã bổ sung quy định công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ.

Điều 7 của luật quy định về nghĩa vụ trong ngạch dự bị cũng bao gồm công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân.

Về độ tuổi gọi nhập ngũ nói chung, luật quy định công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Với sinh viên cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Công dân nữ đủ 18 tuổi trở lên, trong thời bình, nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ. Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự là 24 tháng.

Liên quan đến các trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự - nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau khi thảo luận - báo cáo giải trình, tiếp thu, nêu rõ, tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội và qua thực tế tuyển chọn công dân nhập ngũ trong những năm gần đây, để khắc phục tình trạng trốn tránh nghĩa vụ quân sự thông qua việc tạm hoãn của đối tượng này, ngoài sinh viên đại học chính quy thì chỉ đồng ý bổ sung đối tượng tạm hoãn là sinh viên đang học trình độ cao đẳng thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đối với học sinh theo học trình độ sơ cấp, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, do thời gian đào tạo ngắn từ 3 tháng đến 2 năm, với số lượng nhiều, công tác tuyển sinh yêu cầu không cao, hơn nữa, ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì được hưởng chế độ học nghề, tạo việc làm ở các cơ sở giáo dục trong và ngoài quân đội.

Tại dự thảo luật trình Quốc hội thông qua, các đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ gồm người chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của hội đồng khám sức khỏe; lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động.

Thuộc đối tượng nói trên còn có người trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được UBND cấp xã xác nhận; một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%; có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định; cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo cũng thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ .

Những công dân được miễn gọi nhập ngũ gồm: con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một; một anh hoặc một em trai của liệt sĩ; một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.