12:52 04/06/2008

Nên giao đủ quyền lực cho Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán

Đó là kiến nghị của Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB), được công bố hôm qua (3/6)

Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán.
Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán.
Đó là kiến nghị của Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB), được công bố hôm qua (3/6).

VASB đã có văn bản chính thức trình lên Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán, sau khi tổng hợp ý kiến của các thành viên thị trường (khoảng 100 công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ) tại buổi toạ đàm được tổ chức mới đây.

Theo đó, VASB kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính nên phân cấp giao đủ quyền lực để Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán xử lý, điều hành thị trường, nhằm hạn chế tình trạng trình và chờ đợi như hiện nay, làm giảm niềm tin của nhà đầu tư, nhất là trong những nghiệp vụ mang tính cụ thể.

Về biên độ giao dịch, theo Hiệp hội, nên khôi phục lại biên độ cũ như trước đây (HASTC là +/-10%, HOSE là +/-5%), nhằm tạo tính thanh khoản cho thị trường.

Ngoài ra, VASB cũng kiến nghị lùi thời hạn áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán cho các nhà đầu tư cá nhân; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các công ty chứng khoán thành lập trước khi Luật Chứng khoán có hiệu lực; giảm phí cho công ty chứng khoán, cho nhà đầu tư, nhằm góp phần tạo thêm niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước trước thực trạng thị trường như hiện nay.

Về các vấn đề này, trước đó, Ủy ban Chứng khoán cũng đã có tờ trình lên Bộ Tài chính và đang chờ ý kiến.

Để thu hút vốn của các nhà đầu tư, VASB kiến nghị xem xét mở “room” theo hướng áp dụng đối với các doanh nghiệp nhà nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối và công bố lộ trình mở room cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Cũng theo Hiệp hội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nên cho phép các công ty chứng khoán được kéo dài thời hạn tăng vốn điều lệ, nhất là trong bối cảnh thị trường giảm sút như hiện nay, việc đáp ứng lộ trình tăng vốn như quy định gặp không ít khó khăn.

Cuối cùng, VASB kiến nghị Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng như Công văn 319 của Chính phủ. Các ngân hàng, công ty chứng khoán, tổ chức tài chính và Ủy ban Chứng khoán nên có những buổi họp giao ban định kỳ về giải pháp thị trường chứng khoán có sự tham gia của các hiệp hội liên quan.