21:41 18/03/2016

Ngân hàng Bản Việt bán giải chấp cổ phiếu HNG

Thu Thủy

Viet Capital Bank bán giải chấp 2.625.860 cổ phiếu HNG thuộc sở hữu của HAGL để thu hồi nợ vay

Rừng cao su của Hoàng Anh Gia Lai.<br>
Rừng cao su của Hoàng Anh Gia Lai.<br>
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (mã HAG) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG - HOSE).

Cụ thể, từ ngày 14-15/3/2016, Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) đã bán giải chấp 2.625.860 cổ phiếu HNG thuộc sở hữu của HAGL để thu hồi nợ vay.

Với mức giá hơn 9.000 đồng/cổ phiếu, Viet Capital Bank đã thu về khoảng hơn 20 tỷ đồng.

Sau giao dịch, HAGL còn nắm 540.458.333 cổ phiếu HNG, chiếm 76,32% vốn điều lệ.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 1-4/3/2016, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) - Chi nhánh Gia Lai đã bán giải chấp 5,82 triệu cổ phiếu HNG thuộc sở hữu của HAGL để thu hồi nợ vay.

Trong một diễn biến đáng chú ý, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) cho biết, HAGL là tổ chức có liên quan của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đã đăng ký bán 14.202.500 cổ phiếu HNG từ ngày 15/2/2016, nhưng không báo cáo kết quả hoàn tất giao dịch.