01:27 22/01/2009

Ngân hàng giải trình chuyện thu phí ATM

Minh Đức

Hai ngân hàng lớn trên thị trường thẻ Việt Nam đã thực hiện thu phí giao dịch các chủ thẻ với ATM ngoài hệ thống

Năm 2008, doanh số sử dụng thẻ Connect 24 của Vietcombank đạt trên 66.000 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2007 - Ảnh: Việt Tuấn.
Năm 2008, doanh số sử dụng thẻ Connect 24 của Vietcombank đạt trên 66.000 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2007 - Ảnh: Việt Tuấn.
Hai ngân hàng lớn trên thị trường thẻ Việt Nam đã thực hiện thu phí giao dịch các chủ thẻ với ATM ngoài hệ thống.

Sau phản ánh từ báo chí về hai trường hợp Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) “âm thầm” thu phí giao dịch thẻ ATM, ngày 20/1, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn yêu cầu hai ngân hàng trên có báo cáo giải trình cụ thể.

Ngày 21/1, cả Vietcombank và BIDV đều lần lượt công bố các chính sách thu phí liên quan.

Theo thông tin từ Vietcombank, từ ngày 9/1/2009, ngân hàng này bắt đầu thực hiện thu phí giao dịch trên máy ATM ngoài hệ thống của mình.

Vietcombank cho biết, trong năm 2008, ngân hàng này đã kết nối thành công với liên minh thẻ Banknetvn và Smartlink, giúp khách hàng của mình ngoài việc sử dụng thẻ tại hệ thống ATM chính còn có thể sử dụng thẻ để rút tiền và truy vấn số dư tài khoản tại hệ thống ATM của các ngân hàng khác.

Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 9/1/2009, chủ thẻ Vietcombank Connect24 khi sử dụng dịch vụ tại hệ thống ATM của các ngân hàng khác sẽ phải trả các khoản phí, được giải thích là “để đảm bảo bù đắp chi phí cho các ngân hàng khác cung cấp dịch vụ cho khách hàng Vietcombank”.

Cụ thể, với giao dịch rút tiền mặt, chủ thẻ phải trả phí 3.300 đồng/giao dịch, truy vấn số dư là 1.650 đồng/giao dịch, in sao kê là 1.650 đồng/giao dịch và phí chuyển khoản là 1.650 đồng/giao dịch.

Ngoài ra, Vietcombank khẳng định là không thu phí các giao dịch của khách hàng Vietcombank thực hiện tại các máy ATM của mình.

BIDV cũng vừa công bố cụ thể các loại phí liên quan đến phát hành và giao dịch qua thẻ ATM. Theo đó, ngân hàng này vẫn miễn phí đối với giao dịch rút tiền mặt đối với thẻ do mình phát hành, thẻ do các ngân hàng khác kết nối với Banknetvn phát hành trên hệ thống ATM của BIDV.

Riêng phí rút tiền đối với thẻ VISA, PLUS do ngân hàng trong nước hoặc nước ngoài phát hành, BIDV áp mức phí 20.000 đồng/ giao dịch.

Các loại giao dịch khác tại ATM của BIDV hầu hết được miễn phí, ngoại trừ phí yêu cầu in sao kê tài khoản là 2.000 đồng/lần, phí trả thẻ (đối với thẻ bị giữ trong ATM không phải do lỗi hệ thống ATM-BIDV) tối đa là 10.000 đồng/lần.

Với các trong trường hợp có khiếu nại liên quan đến giao dịch thẻ, do khách hàng khiếu nại sai, mức phí xử lý khiếu nại là 50.000 đồng/lần.

Với những trường hợp thẻ của BIDV giao dịch tại máy ATM của các ngân hàng khác kết nối với Banknetvn, ngân hàng này cũng thực hiện thu phí với các mức áp dụng tương tự như tại Vietcombank nêu trên (phí đã bao gồm VAT 10%).

Ngoài những thông tin trên, Vietcombank và BIDV cũng có thông tin giải trình với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, hiện chưa có ý kiến cụ thể của nhà quản lý trong câu chuyện này.

Còn trước đó, cuối tháng 11/2008, trước phương án thu phí của Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chưa nhất trí cùng với nhận định điều kiện triển khai về cơ sở hạ tầng và chất lượng hạ tầng của các ngân hàng hiện vẫn chưa đủ để thực hiện chính sách này.

* Trong năm 2008, số thẻ tín dụng do Vietcombank phát hành khoảng trên 25.000 thẻ, tăng 22% so với năm 2007, đạt 141% kế hoạch. Thanh toán thẻ tín dụng quốc tế có doanh số tăng 42% so với năm 2007 và đạt 119% kế hoạch năm (ước khoảng hơn 630 triệu USD).

Tổng số thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank phát hành năm 2008 là 98.000 thẻ, tăng gần 50% so với năm 2007 và đạt 102% kế hoạch. Các chủ thẻ Visa Debit và Master MTV đã thanh toán trên 5.000 tỷ đồng, gấp gần 5 lần doanh số của cả năm 2007, đạt 354% kế hoạch.

Về thẻ nội địa, Vietcombank vẫn giữ vị trí dẫn đầu trên thị trường thẻ Việt Nam về sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa, tổng số thẻ Connect 24 hiện đang lưu hành gần 3 triệu thẻ. Doanh số sử dụng thẻ Connect 24 đạt trên 66.000 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2007 và bằng 104% kế hoạch năm.