14:59 07/07/2021

Ngân hàng kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý 3/2021

Đào Vũ

Có tới 67,6% trong số các tổ chức tín dụng được hỏi kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý 3/2021...

Vụ Dự báo, Thống kê (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) vừa công bố kết quả  điều tra về xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng quý 3/2021.

Kết quả điều tra cho thấy, các tổ chức tín dụng tiếp tục kỳ vọng lạc quan đối với nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng trong quý 3/2021 và cả năm 2021, trong đó nhu cầu vay vốn được kỳ vọng “tăng” nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

 
Cuộc điều tra được tiến hành từ ngày 25/5 - 10/6/2021, đối tượng là toàn bộ các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, với tỷ lệ trả lời đạt 94,6%.

Cũng tại cuộc điều tra này, các tổ chức tín dụng cho biết tiếp tục điều chỉnh “giảm” nhẹ giá bình quân sản phẩm dịch vụ (lãi suất biên và phí dịch vụ) trong quý 2/2021 và quý 3/2021, tuy nhiên, xu hướng thu hẹp dần.

Thanh khoản của hệ thống ngân hàng được dự báo tiếp tục duy trì ở trạng thái tốt đối với cả VND và ngoại tệ.

Ngoài ra, mặt bằng lãi suất huy động – cho vay được dự báo xoay quanh mức hiện tại tính đến cuối năm 2021, riêng nhóm ngân hàng thương mại cổ phần và nhóm công  ty tài chính/cho thuê tài chính kỳ vọng giảm nhẹ.

Huy động vốn toàn hệ thống được kỳ vọng tăng bình quân 5,5% trong quý 3/2021 và tăng 11,9% trong năm 2021, tương đương kỳ vọng tại kỳ điều tra trước. So với kỳ điều tra tháng 3/2021, có 3/6 nhóm tổ chức tín dụng nâng mức dự báo tăng trưởng huy động vốn của năm 2021 trong khi 3 nhóm ngân hàng còn lại hạ mức dự báo tăng trưởng huy động vốn trong năm 2021 so với năm 2020.

Về dư nợ tín dụng, cơ bản các nhóm tổ chức tín dụng đều điều chỉnh giảm mức dự báo tăng trưởng tín dụng của đơn vị mình trong năm 2021 so với kỳ vọng tại kỳ điều tra trước do quan điểm thận trọng hơn trước tác động khó lường của dịch bệnh Covid-19 trong nửa cuối năm 2021.

Các tổ chức tín dụng đánh giá nợ xấu trong quý 2/2021 có xu hướng “giảm nhẹ” so với quý trước, xu hướng này dự kiến vẫn tiếp diễn trong quý 3/2021.

 
Dự báo về lợi nhuận quý 3/2021, có 56,8% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng so với quý 2/2021, trong đó chủ yếu là “tăng nhẹ”.

Với các yếu tố trên, các tổ chức tín dụng đánh giá tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng tiếp tục cải thiện nhưng chưa được như kỳ vọng do ảnh hưởng bất lợi từ đại dịch Covid-19. Dự kiến trong thời gian tới, 67,6% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý 3/2021 và 73,3% tổ chức tín dụng kỳ vọng cải thiện hơn trong cả năm 2021.

Dự báo về lợi nhuận quý 3/2021, có 56,8% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng so với quý 2/2021, trong đó chủ yếu là “tăng nhẹ”. Tính chung cho năm 2021, 85,4% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng dương, 4,9% kỳ vọng không đổi và 9,7% lo ngại lợi nhuận “giảm”.

Các tổ chức tín dụng cũng đánh giá các nhân tố chủ quan và khách quan tiếp tục có những tác động tích cực giúp cải thiện tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng trong quý 2/2021. Tuy nhiên, mức độ cải thiện đã chậm lại so với quý trước do những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19.

Theo nhận định của các tổ chức tín dụng: “Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng” cùng với “Chính sách tín dụng, lãi suất và tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước” tiếp tục là những nhân tố quan trọng nhất giúp “cải thiện” tình hình kinh doanh của tổ chức tín dụng trong cả năm 2021. Trong khi đó, “Sự cạnh tranh từ các tổ chức tín dụng khác” tiếp tục là vấn đề quan ngại nhất.