10:55 20/09/2007

Ngân hàng Thế giới tài trợ Việt Nam 175 triệu USD

Thuỳ Trang

Đây là khoản tín dụng hàng năm có giá trị lớn nhất trong các chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo từ trước tới nay

Lễ ký kết giữa đại diện của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.
Lễ ký kết giữa đại diện của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.
Ngày 19/9 tại Hà Nội, Hiệp định tài trợ của Chương trình Tín dụng hỗ trợ giảm nghèo lần thứ 6 (PRSC 6) trị giá khoảng 175 triệu USD đã được ký kết giữa đại diện của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam.

Đây là khoản tín dụng hàng năm có giá trị lớn nhất trong các chương trình PRSC từ trước tới nay.

Khoản tín dụng được tài trợ theo hình thức ưu đãi với thời hạn thanh toán của khoản vay là 40 năm trong đó có 10 năm ân hạn, lãi suất 0%, khoản tín dụng sẽ tiếp tục hỗ trợ chương trình cải cách của Việt Nam.

Ông Ajay Chhibber, Giám đốc WB tại Việt Nam cho rằng: Cải cách phát triển khu vực kinh doanh và ngân hàng, quản lý điều hành tốt hơn và hội nhập xã hội đều rất cần thiết để Việt Nam có thể trở thành nước có thu nhập trung bình vào năm 2010.

PRSC 6 sẽ được chuyển thẳng vào ngân sách Chính phủ để hỗ trợ thực hiện các hành động chính sách nhằm mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng và giảm nghèo. Các hành động chính sách trong Chương trình PRSC 6 được xây dựng dựa trên nền tảng của Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm (SEDP), tập trung vào 4 trụ cột chính: Phát triển kinh doanh, hoà nhập xã hội, tài nguyên thiên nhiên và quản trị nhà nước hiện đại.

Trong phát triển kinh doanh, sẽ hạn chế hơn nữa danh mục các lĩnh vực thuộc diện nhà nước duy trì việc nắm giữ 100% quyền sở hữu; yêu cầu công khai các báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại Nhà nước...

Về hòa nhập xã hội, sẽ mở rộng việc áp dụng các chuẩn mực đánh giá giáo viên tiểu học trên phạm vi toàn quốc, bao gồm các đánh giá thực chứng; thông qua Luật Phòng chống HIV/AIDS và xây dựng các chương trình hành động nhằm mở rộng việc giảm tác hại, chống thành kiến và phân biệt đối xử...

Về tài nguyên thiên nhiên, sẽ ban hành chiến lược nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các chức năng bảo vệ và phát triển kinh tế rừng, và thúc đẩy các hình thức sở hữu địa phương. Về quản trị điều hành quốc gia hiện đại, sẽ phân bổ minh bạch chi đầu tư của Nhà nước, sử dụng các tiêu chí như dân số, tình trạng nghèo và dân tộc; công khai kết quả kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện và kế hoạch kiểm toán năm của cơ quan này...

Cùng với khoản tín dụng này của WB, nhiều nhà tài trợ đã khẳng định, thông báo ý định sẽ đóng góp cho PRSC 6, trong đó có ADB, EC, Tây Ban Nha, Australia, Canada, Đan Mạch, Anh, Đức, Ailen, Nhật Bản và Hà Lan, với tổng trị giá lên đến 190 triệu USD dưới hình thức cho vay ưu đãi hoặc viện trợ không hoàn lại.