22:58 13/03/2019

Ngày 10/4 tới, Chứng khoán Phương Đông chính thức bị hủy niêm yết

Hà Anh

HNX thông báo 24 triệu cổ phiếu ORS sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 10/4/2019 và ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu này trên HNX là ngày 9/4/2019

Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu ORS trong thời gian qua - Nguồn: HNX.
Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu ORS trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc hủy niêm yết cổ phiếu ORS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (mã ORS).

Cụ thể: căn cứ quyết định số 125/QĐ-SGDHN ngày 12/3/2019 của HNX về việc chấp thuận hủy niêm yết sổ phiếu ORS, HNX thông báo 24 triệu cổ phiếu ORS sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 10/4/2019 và ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu này trên HNX là ngày 9/4/2019.

Nguyên nhân ORS bị hủy niêm yết là do lợi nhuận sau thuế âm 3 năm liên tiếp từ năm 2016, 2017 và năm 2018, thuộc diện bị hủy niêm yết theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính Phủ.

Theo báo cáo tài chính của ORS thì năm 2016, ORS lỗ 13,48 tỷ đồng; năm 2017, ORS lỗ gần 3 tỷ đồng và năm 2018 lỗ 10,66 tỷ đồng.

Được biết, ORS được thành năm 2006 với số vốn điều lệ ban đầu là 60 tỷ đồng. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư và lưu ký chứng khoán và ORS được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ năm 2010.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/3/2019, giá cổ phiếu ORS giảm 3,03% đóng cửa tại mức 3.200 đồng/cổ phiếu với 10.000 cổ phiếu được giao dịch.