11:42 05/05/2014

Ngày Chủ Nhật ở “chảo lửa” Odessa, Ukraine

An Huy

Phe ly khai thân Nga đã tấn công vào trụ sở cảnh sát ở Odessa, Ukraine vào ngày Chủ Nhật (4/5) và giải phóng những người bị bắt giữ