Ngày Doanh nhân: Trăn trở chuyện thương trường

Thủ tướng: Chính phủ sẽ đồng hành và hậu thuẫn cho doanh nghiệp làm ăn

Hà Vũ

Việt Nam đã có hàng triệu doanh nhân đang điều hành gần 750.000 doanh nghiệp và 5,2 triệu hộ kinh doanh, tạo ra việc làm cho hàng chục triệu người dân...

Đồng hành trên giấy, doanh nghiệp thiếu cảm hứng

Hà Vũ

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có luật nhưng khối này gần như vẫn thiếu thông tin và chưa tiếp cận được chính sách hỗ trợ nào...