10:51 01/10/2014

Người Hồng Kông đội mưa biểu tình

Diệp Vũ

Biểu tình lan rộng ở Hồng Kông trong ngày hôm qua và sáng sớm nay, bất chấp kỳ nghỉ Quốc khánh của Trung Quốc bắt đầu