13:23 07/11/2012

Người Mỹ khóc, cười hậu bầu cử

Hoài An

Chiến thắng của Obama đã làm nức lòng cử tri ủng hộ ông, nhưng cũng khiến những người tin tưởng ông Romney nhòa lệ