08:27 18/06/2019

Nhập khẩu xăng dầu giảm sau 2 tháng tăng liên tiếp

Duyên Duyên

Xăng dầu nhập khẩu tháng 5/2019 giảm 19,3% về lượng và giảm 20,4% về kim ngạch so với tháng trước đó

Malaysia vẫn là thị trường hàng đầu cung cấp xăng dầu cho Việt Nam khi chiếm 27,7% tổng lượng xăng dầu nhập khẩu.
Malaysia vẫn là thị trường hàng đầu cung cấp xăng dầu cho Việt Nam khi chiếm 27,7% tổng lượng xăng dầu nhập khẩu.

Sau hai tháng tăng liên tiếp, lượng xăng dầu nhập khẩu tháng 5/2019 đã giảm mạnh cả về lượng và kim ngạch, kéo trị giá xăng dầu nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm giảm trên 35%.

Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, nhập khẩu xăng dầu trong tháng 5/2019 chỉ đạt 795.788 tấn, tương đương 517,42 triệu USD, giảm mạnh 19,3% về lượng và giảm 20,4% về kim ngạch so với tháng 4/2019.

Nếu so với tháng 5/2018, xăng dầu nhập khẩu cũng giảm 36,7% về lượng và giảm 40,8% về kim ngạch. 

Về mức giá nhập khẩu xăng dầu tháng 5/2019 đạt 650,2 USD/tấn, giảm 1,4% so với tháng 4/2019 và giảm 6,5% so với cùng thời gian năm 2018.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu xăng dầu ước đạt 3,86 triệu tấn, trị giá 2,41 tỷ USD, giảm 32,3% về lượng và giảm 35,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Về thị trường nhập khẩu, Malaysia vẫn là thị trường hàng đầu cung cấp xăng dầu cho Việt Nam khi chiếm 27,7% tổng lượng xăng dầu nhập khẩu và chiếm 26,4% tổng kim ngạch.

Trong 5 tháng qua, xăng dầu nhập khẩu từ Malaysia đạt 1,07 triệu tấn, trị giá 636,17 triệu USD, giảm 38,4% về lượng và giảm 39,7% về kim ngạch.

Đứng thứ hai là Singapore, chiếm trên 24,3% tổng lượng và chiếm 23% tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu, đạt 937.851 tấn, trị giá 552,94 triệu USD, giảm 25,8% về lượng và giảm 29,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường cung cấp xăng dầu nhiều thứ ba cho Việt Nam là Hàn Quốc với 877.483 tấn, trị giá 597,54 triệu USD, giảm 37,4% về lượng và giảm 40% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018.

Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu nhiều xăng dầu từ Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan.

Cụ thể, xăng dầu nhập từ thị trường Trung Quốc đạt trị giá 407,02 triệu USD, giảm 6,3%; nhập khẩu từ Thái Lan đạt 183 triệu USD, giảm 35%; từ Nhật Bản đạt 8,49 triệu USD; từ Đài Loan đạt trị giá 5,53 triệu USD.