07:58 16/08/2013

Nhập siêu 7 tháng chỉ còn 277 triệu USD

Thái Hà

Nhập siêu 7 tháng đầu năm chỉ 277 triệu USD, thấp hơn nhiều so với con số ước 733 triệu USD công bố trước đó

Các mặt hàng xuất khẩu chính 7 tháng năm 2013 so với 7 tháng năm 2012 - Nguồn: Tổng cục Hải quan.
Các mặt hàng xuất khẩu chính 7 tháng năm 2013 so với 7 tháng năm 2012 - Nguồn: Tổng cục Hải quan.
Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2013 đạt 22,82 tỷ USD, tăng 5% so với tháng trước và tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu đạt 11,6 tỷ USD, tăng 5,4% và nhập khẩu đạt 11,22 tỷ USD, tăng 4,6% so với kết quả thực hiện trong tháng 6/2013.

Như vậy, riêng trong tháng 7, cả nước xuất siêu 379 triệu USD, cao hơn so với con số ước tính xuất siêu 200 triệu USD được Tổng cục Thống kê ước tính trước đó.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến hết tháng 7/2013, tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 146,91 tỷ USD, tăng 15,2% so với 7 tháng năm 2012.

Trong đó, xuất khẩu 7 tháng đạt 73,32  tỷ USD, tăng 15,2% so với kết quả thực hiện của 7 tháng năm 2012, tăng tương ứng 9,67 tỷ USD về mặt số tuyệt đối.

Trong khi đó, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 73,55 tỷ USD, tăng 15,2% so với kết quả thực hiện của 7 tháng năm 2012, tương ứng tăng 9,66 tỷ USD về mặt số tuyệt đối.

Như vậy, nhập siêu 7 tháng đầu năm của cả nước chỉ ở mức 277 triệu USD, thấp hơn nhiều so với con số ước nhập siêu 733 triệu USD được Tổng cục Thống kê công bố trước đó.

Trong 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện đạt 11,5 tỷ USD, tiếp theo là hàng dệt may (9,7 tỷ USD), máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (5,78 tỷ USD), dầu thô (4,27 tỷ USD), hàng thủy sản (3,41 tỷ USD),...

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 7 tháng đầu năm 2013 đạt 44,3 tỷ USD, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 60,4% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu 7 tháng năm 2013 của khối doanh nghiệp FDI đạt 41,64 tỷ USD, tăng mạnh 25% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 56,6% tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 7 tháng năm 2013.