11:49 25/05/2015

Nhập siêu tăng vọt trở lại

Thu Thủy

Trong nửa đầu tháng 5, cả nước nhập siêu gần 1,9 tỷ USD, đưa tổng mức nhập siêu từ đầu năm đến 15/5 ước lên tới 3,7 tỷ USD

Kim ngạch nhập khẩu của các nhóm, mặt hàng chủ yếu từ đầu năm đến 15/5/2015 (Đơn vị: tỷ USD) - Nguồn: Tổng cục Hải quan.<br>
Kim ngạch nhập khẩu của các nhóm, mặt hàng chủ yếu từ đầu năm đến 15/5/2015 (Đơn vị: tỷ USD) - Nguồn: Tổng cục Hải quan.<br>
Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy, 15 ngày đầu tháng 5, kim ngạch xuất khẩu của cả nước ước đạt 6,31 tỷ USD - trong đó khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch 4,3 tỷ USD.

Trong kỳ, kim ngạch xuất khẩu dầu thô đạt 123,2 triệu USD, điện thoại các loại và linh kiện (1,17 tỷ USD), máy vi tính - sản phẩm điện tử và linh kiện (638,8 triệu USD), giày dép các loại (567,2 triệu USD), hàng dệt may (771,8 triệu USD)…

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 5 đạt 8,186 tỷ USD, riêng khối doanh nghiệp FDI đạt 4,9 tỷ USD.

Trong kỳ, kim ngạch nhập khẩu xăng dầu các loại đạt 247,8 triệu USD, chất dẻo nguyên liệu (309,2 triệu USD), vải các loại (628 triệu USD), sắt thép (391 triệu USD), máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác (1,458 tỷ USD), máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (1,11 tỷ USD).

Lũy kế từ đầu năm đến 15/5, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 56,08 tỷ USD, trong khi tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 59,78 tỷ USD.

Như vậy, chỉ trong 15 ngày đầu tháng 5, cả nước nhập siêu gần 1,9 tỷ USD, đưa tổng mức nhập siêu từ đầu năm đến 15/5 ước lên tới 3,7 tỷ USD.

Trước đó, số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan được công bố hôm 14/5 cho thấy, nhập siêu 4 tháng đầu năm nay của cả nước ở mức  2,07 tỷ USD,