18:20 14/05/2015

Nhập siêu 4 tháng còn trên 2 tỷ USD

Thu Thủy

Nhập siêu 4 tháng đầu năm nay ở mức 2,07 tỷ USD, thấp hơn so với con số 3 tỷ USD mà Tổng cục Thống kê ước tính trước đó

<span>Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất
4 tháng đầu năm 2015</span><span>&nbsp;</span>so với cùng kỳ
năm 2014 - Nguồn: Tổng cục Hải quan.<strong><br></strong>
<span>Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 4 tháng đầu năm 2015</span><span>&nbsp;</span>so với cùng kỳ năm 2014 - Nguồn: Tổng cục Hải quan.<strong><br></strong>
Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan được công bố hôm 14/5 cho thấy, nhập siêu 4 tháng đầu năm nay của cả nước ở mức  2,07 tỷ USD, thấp hơn so với số liệu nhập siêu 3 tỷ USD mà Tổng cục Thống kê ước tính trước đó.

Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 4/2015 đạt gần 101,5 tỷ USD, tăng 11,6% tương ứng tăng 10,57 tỷ USD so với 4 tháng năm 2014.

Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 49,7 tỷ USD, tăng 6,9% - tương ứng tăng 3,19 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2014. Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 51,77 tỷ USD, tăng 16,6% - tương ứng tăng hơn 7,38 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2014.

Trong số 101,5 tỷ USD tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 64,91 tỷ USD, tăng 19,4% - tương ứng tăng 10,57 tỷ USD so với 4 tháng đầu năm 2014 và chiếm 64% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Với việc 15 ngày cuối tháng tháng 4/2015 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 905 triệu USD dẫn đến nhập siêu trong 4 tháng đầu năm ở mức 2,07 tỷ USD.

Đáng chú ý, trong số 10 nhóm hàng nhập khẩu nhiều nhất trong 4 tháng đầu năm nay thì kim ngạch nhập máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác chiếm tới hơn 9 tỷ USD; kim ngạch nhập máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 7,4 tỷ USD...