08:25 13/06/2008

Nhật Bản muốn thông qua FTA với ASEAN

Thu Trà

FTA với ASEAN được coi là thỏa thuận thương mại đa phương đầu tiên của Nhật Bản

Theo Kyodo, liên minh cầm quyền ở Nhật Bản nhất trí sẽ kéo dài phiên họp Quốc hội hiện nay thêm 6 ngày nếu Quốc hội không thông qua được Hiệp định tự do thương mại (FTA) với ASEAN vào ngày 15/6.

Liên minh cầm quyền ở Nhật Bản bao gồm đảng Dân chủ tự do (LDP) và đảng Công Minh cho rằng việc kéo dài phiên họp sẽ được tiến hành nếu vào thời điểm kết thúc phiên họp mà FTA chưa được thông qua.

FTA với ASEAN được coi là thỏa thuận thương mại đa phương đầu tiên của Nhật Bản. Theo hiệp định trên, khoảng 90% lượng hàng hóa buôn bán giữa Nhật Bản và ASEAN sẽ được giảm thuế xuống còn 0% trong vòng 10 năm tới.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản cho biết quyết định kéo dài phiên họp Quốc hội được đưa ra dựa trên việc cân nhắc khả năng FTA giữa Nhật Bản và ASEAN sẽ có hiệu lực vào ngày 21/6 theo quy định của Hiến pháp Nhật Bản.