09:40 28/11/2008

Nhật Bản: Ngành bảo hiểm thiệt hại nặng vì khủng hoảng

Thu Trà

Từ tháng 4-10/2008, thiệt hại của 9 công ty bảo hiểm lớn nhất Nhật Bản lên tới 320 tỷ Yên

Theo hãng tin Kyodo, cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ đã tác động mạnh vào hoạt động kinh doanh của các công ty bảo hiểm nhân thọ Nhật Bản.

Theo kết quả quyết toán 6 tháng đầu tài khoá 2008 (từ tháng 4-10/2008), thiệt hại của 9 công ty bảo hiểm lớn nhất Nhật Bản lên tới 320 tỷ Yên.

Nếu tính cả các công ty bảo hiểm vốn nước ngoài tại Nhật Bản, tổng thiệt hại của 17 công ty bảo hiểm lớn nhất nước này là 830 tỷ Yên.

Lợi nhuận của các công ty đã giảm 14,9% và dự kiến sẽ còn tiếp tục giảm trong thời gian tới. Các công ty bảo hiểm như Mitsui, Asahi đã tuyên bố sẽ tăng vốn nhằm kiện toàn cơ sở tài chính.

Nếu tình trạng doanh số bảo hiểm ở mức thấp như hiện nay kéo dài, thiệt hại của các công ty bảo hiểm Nhật Bản sẽ tăng do phải đầu tư hoàn thiện cơ chế quản lý liên quan tới thanh toán tiền bảo hiểm để lấy lại lòng tin của khách hàng.