14:03 06/03/2012

Nhiều dịch vụ y tế tăng giá từ 5 đến 20 lần

Y Nhung

Từ 15/4, gần 450 dịch vụ y tế sẽ được áp dụng theo khung giá mới, tăng đáng kể so với mức hiện hành

Giá 70% dịch vụ trong số này sẽ tăng khoảng 5 lần so với hiện hành.
Giá 70% dịch vụ trong số này sẽ tăng khoảng 5 lần so với hiện hành.
Theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT- BYT- BCT vừa được Liên bộ Y tế - Tài chính hành ban hành, gần 450 dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước sẽ được áp dụng theo khung giá mới.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/4, bãi bỏ khung giá một phần viện phí ban hành kèm theo liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ. Ðồng thời bãi bỏ 80 dịch vụ tại "khung giá một phần viện phí" ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT.

Cụ thể,  khung giá mới sẽ được áp dụng cho 447 dịch vụ khám, chữa bệnh, gồm 445 dịch vụ y tế và giá khám bệnh, giá ngày giường bệnh.

Theo tính toán của Bảo hiểm xã hội, so với viện phí hiện hành, một số dịch vụ y tế sẽ giảm giá trong lần điều chỉnh này, điển hình như chi phí chụp CT (mức cũ 300.000 - 1 triệu đồng/lượt chụp, mức mới 500.000 - 800.000 đồng/lượt chụp). Số còn lại tăng giá, với 70% tăng khoảng 5 lần so với hiện hành, thậm chí có dịch vụ tăng 20 lần so với hiện hành.

Trước đó, Chính phủ đã chấp nhận chủ trương tăng giá viện phí do liên bộ Y tế- Tài chính – Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất.