18:58 27/07/2007

Nhiều vi phạm trong giao dịch nội bộ

Minh Đức

Liên tục những giao dịch nội bộ của lãnh đạo, nhân vật quan trọng trong doanh nghiệp trên sàn Tp.HCM không được công bố

Giao dịch nội bộ là thông tin quan trọng đối với nhà đầu tư. Ảnh: Việt Tuấn.
Giao dịch nội bộ là thông tin quan trọng đối với nhà đầu tư. Ảnh: Việt Tuấn.
Liên tục những giao dịch nội bộ của lãnh đạo, nhân vật quan trọng trong doanh nghiệp trên sàn Tp.HCM không được công bố.

Trong khoảng một tháng qua, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có ít nhất 3 công văn thông báo xử lý các trường hợp liên quan đến hình thức vi phạm nói trên.

Cụ thể, bà Tuấn Thị Diệp, Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II đã giao dịch cổ phiếu RHC trên sàn Tp.HCM mà không công bố thông tin.

Bà Nguyễn Minh Thu, thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình, cũng đã giao dịch cổ phiếu VTB trên sàn Tp.HCM mà không công bố thông tin.

Một trường hợp khác là ông Vũ Nhất Tâm, thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Pin ắc qui Miền Nam đã giao dịch cổ phiếu PAC mà không công bố thông tin theo quy định.

Trước đó, một thành viên trong ban lãnh đạo của Công ty Sudico Sông Đà (mã SJS, sàn Tp.HCM) cũng giao dịch nội bộ mà không thông báo cụ thể.

Với những vi phạm trên, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn và xử lý vi phạm. Các cá nhân liên quan cũng đã có văn bản giải trình và cam kết không tái phạm.

Tuy nhiên, những trường hợp tương tự có tiếp tục xẩy ra khi mà điểm kết của các vi phạm chỉ dừng lại ở những giải trình và cam kết? Trong khi đó giao dịch nội bộ là một trong những thông tin quan trọng trên thị trường, có thể ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư.