Thế giới

Vũ trụ ảo - cơ hội và rủi ro

Mặc dù đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng chúng ta đã có thể nhìn thấy một nền kinh tế đang bùng nổ trong không gian vũ trụ ảo (metaverse), nhiều khả năng sẽ tạo nên một sân chơi mới trị giá hàng nghìn tỷ USD...