Dân sinh

Hoàn thành gói hỗ trợ tiền thuê nhà trong tháng 8/2022

Các địa phương thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; đảm bảo hoàn thành trong tháng 8/2022, theo yêu cầu của Chính phủ...
Đầu tư

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam đổi mới chu trình khí thải carbon với cao su thiên nhiên

Ngày 19/5, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Cơ quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (JST) phối hợp với trường Đại học Bách khoa Hà Nội và trường Đại học Công nghệ Nagaoka của Nhật Bản tổ chức Lễ ký kết Biên bản thảo luận “Dự án đổi mới khoa học và công nghệ cao su thiên nhiên vì chu trình carbon toàn cầu”...