10:35 20/02/2019

Nhóm Dragon Capital đã giảm tỷ lệ sở hữu của PV Power xuống dưới 7%

Hà Anh

Vietnam Enterprise Investments Limited vừa bán 270.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu của riêng quỹ này từ hơn 1,5 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 1,23 triệu cổ phiếu

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu POW thời gian qua - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu POW thời gian qua - Nguồn: HOSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa cho biết, báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã POW-HOSE).

Theo đó, Vietnam Enterprise Investments Limited vừa bán 270.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu của riêng quỹ này từ hơn 1,5 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 1,23 triệu cổ phiếu.

Norges Bank đã bán 100.890 cổ phiếu, qua đó giảm lượng sở hữu từ hơn 40,78 triệu cổ phiếu xuống còn gần 40,68 triệu cổ phiếu. Hai giao dịch trên được thực hiện vào ngày 18/2/2019.

Đáng chú ý là nhóm Dragon Capital báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu POW của cả nhóm bao gồm 16 quỹ có liên quan với tổng lượng cổ phiếu POW cả nhóm giảm từ 164.058.000 cổ phiếu, chiếm 7,001% xuống còn 163.687.000 cổ phiếu, chiếm 6,985% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Được biết, 2.341.871.600 cổ phiếu POW chính thức lên sàn HOSE vào ngày 14/1 vừa qua với giá 14.900 đồng/cổ phiếu và trên thị trường, cổ phiếu POW trong 1 tháng vừa qua tăng 15,13% lên 16.950 đồng/cổ phiếu.

Tạm tính theo mức giá 16.950 đồng/cổ phiếu thì số cổ phiếu POW mà cả nhóm Dragon Capital đang sở hữu có giá trị khoảng trên 2.780 tỷ đồng.

Năm 2018, PV Power ước doanh thu đạt 24.272 tỷ đồng vượt 8% kế hoạch và lãi trước thuế của công ty mẹ đạt 2.565 tỷ đồng, tương đương 124% kế hoạch.

Năm 2019, PV Power đặt mục tiêu sản lượng điện đạt 21,6 tỷ kWh trên cơ sở tối ưu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Kế hoạch doanh thu PV Power đạt 32.770 tỷ đồng, tăng hơn 1% so với 2018. Lợi nhuận trước thuế dự kiến là 2.500 tỷ đồng, tăng 8% và lãi ròng là 2.275,2 tỷ đồng.