16:45 05/06/2019

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 5 tháng 2019

Đào Hưng

Tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài 5 tháng đầu năm 2019 đạt 16,74 tỷ USD, lập kỷ lục trong 4 năm qua

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 5 tháng 2019 - Ảnh 1.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 5 tháng 2019 - Ảnh 2.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 5 tháng 2019 - Ảnh 3.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 5 tháng 2019 - Ảnh 4.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 5 tháng 2019 - Ảnh 5.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 5 tháng 2019 - Ảnh 6.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 5 tháng 2019 - Ảnh 7.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 5 tháng 2019 - Ảnh 8.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 5 tháng 2019 - Ảnh 9.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 5 tháng 2019 - Ảnh 10.