14:31 22/05/2008

NKD được phép gia hạn chào bán cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho NKD đến hết 31/5/2008

Ngày 19/05/2008, Ủy ban Chứng khoán đã ban hành quyết định số 360/QĐ-UBCK về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Kinh đô Miền Bắc (NKD).

Theo đó, Giấy chứng nhận chào bán ra công chúng của Công ty số 289/UBCK-GCN cấp ngày 31/01/2008 được phép gia hạn đến hết ngày 31/5/2008. Trong thời gian này, công ty phải hoàn thành việc phân phối cổ phiếu. Đồng thời, công ty phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trước đó, Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Kinh đô Miền Bắc dự định chào bán 2.927.978 cổ phiếu, trong đó 1.007.978 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu; 300.000 cổ phiếu chào bán cho cán bộ nhân viên của công ty; 620.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược và 1.000.000 cổ phiếu chào bán theo hình thức đấu giá.

Tuy nhiên, do thị trường có biến động theo chiều hướng giảm trong thời gian qua khiến việc chào bán của Công ty chưa thực hiện được. Tại thời điểm hiện tại, giá của NKD trên sàn Tp.HCM là 87.000 đồng/cổ phiếu sau khi đã giảm 9 phiên liên tiếp. Như vậy, nếu so với thời điểm 30/1/2008 (giá mỗi cổ phiếu NKD là 156.000 đồng) thì NKD đã mất đi hơn 44,2% giá trị.

NKD có vốn điều lệ là 100.797.850.000 đồng. Trụ sở chính của công ty hiện đặt tại Km 22, Quốc lộ 5, Thị trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên.