16:31 12/07/2012

Nợ xấu ngân hàng tại Hà Nội có xu hướng tăng

Trang Anh

Nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội trong những tháng đầu năm 2012 có xu hướng tăng so với cuối năm 2011

Tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến cuối tháng 4 chiếm 5,12% tổng dư nợ cho vay, cao hơn 1,71% so với tháng 12/2011.
Tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến cuối tháng 4 chiếm 5,12% tổng dư nợ cho vay, cao hơn 1,71% so với tháng 12/2011.
Nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội trong những tháng đầu năm 2012 có xu hướng tăng so với cuối năm 2011.

Đánh giá trên được trích trong văn bản của UBND thành phố Hà Nội trả lời chất vấn các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp thứ 5, khóa 14 đang diễn ra.

Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến cuối tháng 4 chiếm 5,12% tổng dư nợ cho vay, cao hơn 1,71% so với tháng 12/2011.

UBND Thành phố cho hay, hiện các tổ chức tín dụng trên địa bàn đang từng bước cơ cấu lại dư nợ, gia hạn nợ với thời hạn phù hợp với nguồn trả nợ của khách hàng.

Cũng theo UBND Thành phố, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 830.718 tỷ đồng, tăng 7,35% so cùng kỳ năm 2011 và tăng 1,08% so với tháng 12/2011. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm tăng 8,91%.

Trong khi đó, tổng dư nợ cho vay ước đạt 598.412 tỷ đồng, tăng 6,8% so cùng kỳ năm 2011 và tăng 2,09% so tháng 12/2011. Trong đó, dư nợ ngắn hạn tăng 0,77%, dư nợ trung và dài hạn tăng 4,22%.

Về thị trường ngoại hối và vàng, UBND Thành phố cho biết, nguồn cung ngoại tệ của các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã tốt hơn, thị trường ngoại tệ tương đối ổn định.  6 tháng đầu năm 2012 tổng doanh số mua bán ngoại tệ ước đạt 15,2 tỷ USD, giảm 1,3% so với cùng kỳ. Tổng doanh số thu đổi ngoại tệ của các ngân hàng thương mại ước đạt 153,3 triệu USD, bằng 71% so với cùng kỳ. Số tiền kiều hối từ nước ngoài chuyển về ước đạt 190 triệu USD, trong đó 78,95% giá trị kiều hối chuyển qua các ngân hàng.