21:19 09/04/2012

Nông dân vay ngân hàng sẽ không phải thế chấp sổ đỏ

Trang Anh

Một số đề xuất ưu đãi cho nông dân vừa được Thủ tướng chấp thuận

Nông dân sắp tới khi vay tiền ngân hàng sẽ không phải thế chấp sổ đỏ.
Nông dân sắp tới khi vay tiền ngân hàng sẽ không phải thế chấp sổ đỏ.
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc một số ưu đãi đối với nông dân, trên cơ sở đề xuất của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Theo đó, sau khi xem xét báo cáo, kiến nghị của Hội Nông dân Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan phải đổi mới chính sách bồi thường cho nông dân khi nhà nước hoặc doanh nghiệp thu hồi đất. Khi thu hồi đất phải bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước,  người sử dụng đất và nhà đầu tư, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung ương Hội Nông dân Việt  Nam nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai năm 2003.

Về chính sách đất đai, Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 1474/CT-TTg ngày 28/8/2011, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9/2012 để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng cần có quy hoạch sử dụng đất một cách khoa học, cụ thể cho các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; hạn chế tối đa việc lấy đất nông nghiệp, đất lúa.

Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc cơ chế để nông dân vay vốn không phải nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể.

Cùng với đó, người đứng đấu Chính phủ cũng đồng ý về chủ trương Nhà nước có chính sách thu mua nông sản dư thừa. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước và Trung ương Hội Nông dân đề xuất cơ chế hỗ trợ phù hợp để tạm trữ nông sản.