18:35 07/06/2022

Ông Lê Hồng Sơn phụ trách, điều hành hoạt động của UBND thành phố Hà Nội thay ông Chu Ngọc Anh

Hà Lê

Ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội  tạm thời điều hành hoạt động của UBND thành phố Hà Nội kể từ ngày 7-6-2022 thay ông Chu Ngọc Anh

Ông Lê Hồng Sơn - Ảnh: HĐND TP Hà Nội
Ông Lê Hồng Sơn - Ảnh: HĐND TP Hà Nội

Chiều 7/6, Thành ủy Hà Nội đã có công văn số 782-TB/TU thông báo về việc phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng và UBND thành phố Hà Nội.

Theo Công văn, để đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng và UBND thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã xem xét, thống nhất phân công ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố và UBND thành phố Hà Nội cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Ông Lê Hồng Sơn sinh năm 1964, quê quán xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn: cử nhân luật; cao cấp lý luận chính trị. Ông là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.  Trước đó, ông là thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Lê Hồng Sơn thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Quy chế làm việc của UBND thành phố Hà Nội.

Ông Chu Ngọc Anh có trách nhiệm bàn giao công việc cho ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội theo quy định, hoàn thành trong ngày 7/6/2022.

Trong chiều ngày 7/6/2022, HĐND thành phố Hà Nội cũng đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh do vi phạm các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của đại biểu HĐND.

Tại Kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Hà Nội này, sau khi xem xét tờ trình của Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, 100% đại biểu HĐND thành phố Hà Nội có mặt biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh theo quy định.

Trước đó, ngày 6-6-2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp bất thường để xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Thành ủy, bí thư Ban cán sự Đảng, chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ và ông Nguyễn Thanh Long, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Ban cán sự Đảng, bộ trưởng Bộ Y tế.

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long.

Yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật Đảng.