16:42 15/10/2020

Ông Lê Văn Thành tái cử Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Trần Kỳ

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XV được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Lê Văn Thành, Bí thư thành ủy Hải Phòng
Ông Lê Văn Thành, Bí thư thành ủy Hải Phòng

Chiều 15/10, trong phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, Đại hội đã công bố danh sách 53 đại biểu đã được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và công bố danh sách 15 đại biểu được Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng Khóa XVI bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng  nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng theo kết quả công bố, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XV được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Ông Đỗ Mạnh Hiến được bầu giữ chức Phó Bí thư thường trực; Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng được tín nhiệm bầu tái cử chức Phó bí thư thành ủy.

Ông Lê Văn Thành, Bí thư thành ủy Hải Phòng sinh ngày 20/10/1962 tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng. Trong quá trình công tác, Ông đã từng đảm nhiệm các chức vụ như: Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng, kiêm Trưởng ban quản lý dự án Khu đô thị xi măng Hải Phòng; Đại biểu Quốc hội khóa XII; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 ông được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng và đến tháng 6/2016, Ông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021.

Thông qua những kết quả kinh tế - xã hội của Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2020,  ông Lê Văn Thành đã khẳng định được vai trò của người đứng đầu thành phố. Hàng loạt những chủ trương, chỉ đạo trong quản lý, điều hành như: Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh công tác an sinh – xã hội .. quản lý chống thất thoát và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, các nguồn vốn trong đầu tư…hài hòa lợi tích dựa trên nguyên tắc “nhà nước – doanh nghiệp và người dân” cùng có lợi đã tạo ra động lực thu hút các nguồn lực của xã hội đầu tư , đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết của của toàn hệ thống chính trị  hợp sức, chung tay xây dựng và phát triển thành phố.

Trong 5 năm (2015 – 2020), tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Hải Phòng luôn đạt mức 14,02%/năm, gấp 2 lần so với giai đoạn 2011 – 2015. Tổng GRDP giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 1.057.207 tỷ đồng, gấp 1,97 lần giai đoạn 2011 - 2015 (537.600 tỷ đồng). GRDP bình quân đầu người(năm 2020) ước đạt 5.863 USD (cả nước khoảng 3.000 USD/người) gấp 1,93 lần so với năm 2015 (3.042 USD). Thu ngân sách Nhà nước ước đạt  408.498 tỷ đồng, gấp 1,6 lần giai đoạn 2011 - 2015 (256.119 tỷ đồng). trong đó, thu nội địa  đạt 120.698 tỷ đồng, gấp 2,65 lần giai đoạn 2011 - 2015 (45.570 tỷ đồng).

Cũng trong thời gian này, Hải Phòng đã chi cho đầu tư phát triển lên tới  564.295 tỷ đồng (nhiều gấp 3 lần giai đoạn 2011 – 2015), trong đó cơ cấu vốn đầu tư chuyển mạnh theo hướng xã hội hóa, tỷ lệ vốn từ xã hội chiếm tới 90% , ngân sách chỉ khoảng 10%.

Từ những đột phá đó, cơ sở hạ tầng giao thông, diện mạo đô thị, nông thôn của  Hải Phòng trong 5 năm gần đây đã khởi sắc mạnh mẽ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao rõ rệt.

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, trong nhiệm kỳ (2020-2025) Hải Phòng định hướng phát triển kinh tế dựa trên 3 trụ cột chính đó là: công nghiệp công nghệ cao; cảng biển - logistics; du lịch - thương mại, đồng thời đặt ra các chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu như: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt bình quân tối thiểu 14,5%/năm; đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 11.800 USD. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt 145.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 65.000 tỷ đồng…

Trước nhiệm kỳ mới, ông Lê Văn Thành, Bí thư thành ủy Hải Phòng nhận định, trong giai đoạn mới Hải Phòng có nhiều vận hội phát triển nhưng luôn đi cùng với những khó khăn, thách thức.

Để khẳng định quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, tại Đại hội, Bí thư Hải Phòng nói “Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thành phố sẽ đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực vượt qua thách thức để xây dựng, phát triển Hải Phòng hoàn thiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025”.