19:18 01/08/2017

Ông Trần Quốc Vượng tham gia Thường trực Ban Bí thư

Hà Minh

Ông Trần Quốc Vượng bắt đầu tham gia Thường trực Ban Bí thư kể từ ngày 1/8/2017

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Văn phòng Trung ương Đảng vừa thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về phân công ông Trần Quốc Vượng tham gia Thường trực Ban Bí thư trong thời gian ông Đinh Thế Huynh điều trị bệnh.

Thông báo nêu rõ: tại phiên họp ngày 28/7/2017, sau khi xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Thường trực Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã quyết định trong thời gian ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều trị bệnh, phân công ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia Thường trực Ban Bí thư.

Ông Trần Quốc Vượng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ theo quy định kể từ ngày 1/8/2017.

Năm nay 64 tuổi, ông Trần Quốc Vượng là Ủy viên Ban Chấp hành trung ương khóa 10, 11, 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12. Ông Vượng cũng là đại biểu Quốc hội khóa 12, 13.