11:51 19/02/2013

Ông Trần Thọ sẽ phụ trách Thành ủy Đà Nẵng

Ngô Trang

Bộ Chính trị đã có quyết định phân công ông Trần Thọ, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, phụ trách Thành ủy Đà Nẵng

Ông Trần Thọ hiện là Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.<br>
Ông Trần Thọ hiện là Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.<br>
Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Bộ Chính trị đã có quyết định phân công ông Trần Thọ, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, phụ trách Thành ủy Đà Nẵng.

Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ Chính trị đã có quyết định phân công ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương, vào ngày 28/12/2012 vừa qua.

Với việc phân công ông Trần Thọ, hiện Thành ủy Đà Nẵng đã tạm thời có người phụ trách, lãnh đạo. Tuy nhiên, vị trí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng hiện vẫn chưa có người thay thế ông Nguyễn Bá Thanh.

Được biết, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng dự kiến có cuộc họp bất thường hôm 7/2 vừa qua để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố. Tuy nhiên, cuộc họp sau đó đã được thông báo tạm hoãn.

Ông Nguyễn Bá Thanh được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng từ năm 2003.