11:00 27/04/2007

Oracle sắp ra mắt sản phẩm quản trị nội dung

Thế Anh

Oracle sẽ cho ra mắt các phiên bản mới và quan trọng của toàn bộ dòng ứng dụng quản trị nội dung của hãng trong vòng 12 tháng tới

Thế hệ sản phẩm quản trị nội dung tiên tiến mới của Oracle được tích hợp các thành phần của dòng sản phẩm Oracle Fusion Middleware.
Thế hệ sản phẩm quản trị nội dung tiên tiến mới của Oracle được tích hợp các thành phần của dòng sản phẩm Oracle Fusion Middleware.
Oracle vừa cho biết, tập đoàn này sẽ cho ra mắt các phiên bản mới và quan trọng của toàn bộ dòng ứng dụng quản trị nội dung của hãng trong vòng 12 tháng tới.

Kể từ khi mua lại Stellent vào tháng 12/2006, Oracle đã kết hợp công nghệ đầu ngành của Stellent và giờ đây sẵn sàng đưa ra thế hệ sản phẩm quản trị nội dung tiên tiến mới được tích hợp các thành phần của dòng sản phẩm Oracle Fusion Middleware.

Oracle mong muốn cập nhật các phiên bản mới quan trọng này cho tất cả sản phẩm quản trị nội dung của hãng trong vòng 12 tháng tới và cũng lập kế hoạch cung cấp một bộ ứng dụng tích hợp gộp sẵn ba trong số những giải pháp quản trị nội dung quan trọng nhất của Oracle.

Bộ ứng dụng tích hợp Quản trị nội dung doanh nghiệp (Enterprise Content Management Suite) dự tính sẽ gồm có Oracle Universal Content Management, Oracle Universal Records Management, và Oracle Imaging and Process Management.

Dòng ứng dụng quản lý nội dung toàn vẹn của Oracle có khả năng đáp ứng tất cả các khía cạnh của ECM (Enterprise Content Management) - từ lưu trữ và tạo bản sao, quản lý nội dung web và tài liệu, cho tới quản lý và duy trì các hồ sơ – trong một bộ sản phẩm tích hợp ở mức độ cao.

The Oracle Enterprise Content Management Suite dự kiến được đưa ra thị trường với giá 150.000 USD cho một bộ xử lý.